Waves of Memories – Kabanata 29

November 19, 2016 By In Waves of Memories 1 Comment

Kabanata 29
Arrogant

“Don’t touch me…” iritado kong hinawi ang kamay niyang nakahawak sa aking baywang.

Gusto kong umiyak. Gusto ko siyang pagsalitaan ng masasamang salita.

Simula nang namatay ang kanyang lolo, Ivo stayed in Manila for his masters. Meanwhile, ang kanyang pamangkin ay nanatili sa mansyon. Ang sabi’y pinag-aaralan ang mga teknikal pang ginagawa sa kanilang planta.

He got invited to be one of the speakers in our three-day seminar dahilan kung bakit napapadpad siya rito sa aming eskwelahan.

Sinadya ako ni Senyora sa bahay namin kaninang umaga para punahin ang magagandang halaman namin. Kasabay noon ang pagsasabing si Ali at si Lynea ay nagmamahalan. Biruin mo. And that’s after he flirts with me! And he also told me na hindi naman siya nag gigirlfriend! That explains it. Paano siya maggi-girlfriend kung nakalaan siya sa iba? So ano ako? Laruan?

“What’s wrong?” he playfully said.

Sa panggigigil ko sa kanya ay tumayo ako at binato siya ng librong binabasa. Tumama ang libro sa kanyang dibdib, kitang kita ko ang gulat sa kanyang mga mata.

“Sinungaling ka!” sigaw ko. “Umalis ka rito!”
“What?” lumapit siya pero binato ko ulit ng mga notebook, ballpen, at aklat dahilan kung bakit naantala.
“Hindi kita kailangan dito! Nag-aaral ako at istorbo ka lang!” sigaw ko.

I mean it. I have a scholarship to maintain and ever since he started flirting with me, nawawala na ako sa aking landas.

I even received a notice of scholarship cut off because I didn’t reach the grade the school wants me to have for midterms.

Sa galit ni Alejandro sa akin noong nalaman niya ay nagbanta siyang ibibenta ang bahay. Nagmamakaawa ako sa kanyang h’wag dahil iyon lang ang tanging alaala ko sa aking mga magulang pero alam ko rin na sa kawalan namin ng pera, maaaring iyon na lang talaga ang tanging paraan.

“Umalis ka!”

Now he looks damn serious. Nangatog agad ang tuhod ko. Wala na akong maibato sa kanya dahil ubos na ang mga gamit ko.

Nang lumapit siya ay tinulak ko rin siya palayo.

“I hate you!” sigaw kong muli sabay tulak sa kanya.

But then he’s strong… Isang higit niya lang sa akin ay napasunod na ako. He pushed me back against the large tree. Nakatalikod na kami ngayon sa buong eskwelahan. The only thing I’m seeing are the mountain ranges and the windmills above them.

He rested his arm above my head and his other hand locked me.

“Anong problema?” tanong niya.
“Napakasinungaling mo. Mabuti na lang at ‘di ako naniwala sa’yo!” I spat.
“Tell me all about it…” I couldn’t help but notice how erotic his tone is.

Tinulak ko siya pero hindi siya natinag. Seryoso ang kanyang mga mata. Damn, this monster can seduce anyone without even trying!

“You don’t do girlfriends, right? Ba’t ‘di ko ba ito nakita noon? Eh, ano ‘tong ginagawa mo sa akin, kung ganoon? You kiss me whenever you like it. What am I? Another bitch to play with, Ali?” diretsahan kong sinabi.

Nanatiling seryoso ang kanyang mga mata. I sensed danger. Kung hindi ko lang siya kilala ay tumakbo na ako sa takot.

“You want to be my girlfriend?”

Pakiramdam ko, lahat ng init sa aking katawan ay dumaloy sa akin mukha. Nanginig ang labi ko at hindi ako makapagsalita.

“I can certainly give you that space if you want it-”
“Fuck you, Ali! Puro bola ang lumalabas sa bunganga mo!” halos maiyak na ako. “Ilang babae na ang sinabihan mo ng ganito para lang maikama mo, ha?”
He chuckled. “I don’t say that just to bed women, Thraia. I don’t need to say that.”
“I hate you so much. You arrogant bastard!” mariin kong sinabi.
Tumaas ang isang kilay niya.
“Doon ka na sa nakalaan para sa’yo at h’wag mo na akong gambalain pa! Believe me, makakatulong iyon sa akin!”
“Oh… I get it now. This is about Lynea…” tumango siya. “She’s not my girlfriend.”
“Sinungaling ka! Gusto ng lola mo ang babaeng iyon! Your relationship is fixed! Don’t fool me!”
“Yes…” walang hiya hiya niyang inamin.
“Fuck you! Get out of my sight!” sigaw ko. “Don’t fucking flirt with me when you’re in a relationship.”
“I’m not in a relationship with her. If you’re asking me if my family wants me to marry her, then it’s a yes, Thraia. But in the end, the decision will always come from me. So… now…”

He leaned closer. Our nose will meet if I didn’t look away.

“Umamin ka na. You want that spot. You want to be my girlfriend. Hindi si Ivo ang gusto mo, kundi ako…” he whispered.

Mabilis ang hininga ko at mas lalong bumilis ang pintig ng puso ko.

“Umamin ka…” hamon niya.

His hot breath made me dizzy. Paanong ganito na lamang ang epekto niya? Kahit na ‘di ko siya kita at tanging ang braso niya ang natatanaw kong parte ay para parin akong mababaliw?

Nanatili akong estatwa sa pagkukulong niya sa akin.

“You want me. You want to be with me,” bulong niya. “I’ll leave everything… just tell me.”

Then I remember what Ivo told me noong bumisita siya last December. He asked me if there’s something going on with me and Ali… Ikinagulat ko ang tanong niyang iyon. I denied it but then I sensed his coldness.

“He will do everything para maagaw sa akin ang lahat, Thraia. Because he sees me as a threat. Gusto niya akong sirain. Gusto niyang mapasakanya ang lahat ng akin para lang sa pansariling kaligayahan. At sa oras na patulan mo siya, he’d think he won again in another part of our life… so don’t you ever be fooled.”

Buong lakas ko siyang itinulak nang naramdaman ko ang panghihina niya. Matagumpay akong nakawala.

“I don’t want you! I will never want you!” sigaw ko. “And don’t you fucking dare fool me! You want whatever Ivo has! You want the company… you want me, too! Dahil alam mo sa sarili mo na ako ay para kay Ivo lang! Kaya ngayon, sinusubukan mo ako!” sigaw ko.

Kitang kita ko ang muhi at galit sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita. Nanatili siyang nakatayo, malayo sa akin.

“Go and fucking marry Lynea. Tutal ay sunudsunuran ka naman sa gusto ng Lola mo dahil gusto mong mapasayo ang buong kompanya!” sigaw ko at agad siyang nilubayan.

In just a snap, everything dimmed in my eyes. Halos mapatalon ako sa bumulong sa akin.

“Come on, dance with me pretty…” the man whispered.

Nagsasayaw siya sa likod ko nang biglang natigil dahil sa anino ng lalaking nasa gilid namin. Nilingon ko si Ali na ngayon ay nakatingin sa aming dalawa.

The dancefloor was then very crowded but for some reason, nawala ang crowd sa paligid nang tumayo si Ali malapit sa amin.

“Ali…” puna ng lalaki sa likod ko.

Kilala niya si Ali!

Napalingon ako sa lalaki at nakitang medyo natawa iyon. Ali remained silent and then he dangerously eyed the man dancing with me.

“You’re dancing with my girl…” sabi sa matigas na ingles.
“Oh… I didn’t know. I’m… I’m sorry…” sabi noong lalaki at nilingon ako. “I’m sorry…”

Matalim na tinitigan ni Ali ang lalaki hanggang sa umalis ito. Nang tuluyan nang nakatakas ang lalaki ay ako naman ang tinapunan niya ng matalim na tingin.

Abot-abot ang tahip ng puso ko. Ang dalawang kamay niya’y nasa kanyang bulsa. He’s wearing his business attire minus the coat and tie. Para akong mahihimatay nang nakita ko kung paano niya ako tingnan.

Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. He stopped on my chest and his eyebrows met. He tilted his head and then his eyes met mine.

“What do you think you’re doing?” he asked me coldly.

Hindi ba dapat ako ang nagtatanong niyan? Bakit siya nandito? Nag ka-club din siya?

“I need to find Penny…” sabay turo ko sa dancefloor.
“Let’s go home…” mataman niyang sinabi.
Umiling agad ako. “Hindi pwede. K-Kailangan kong mahanap si Penny!”

Natigil ako nang naalala ang mga ambon. I felt that some missing puzzle pieces from his grandfather’s death to that recent memory were found.

Kumulog ng napakalakas. Kahit na alas kuatro pa lang ng hapon ay medyo madilim na dahil sa ulan.

“Thraia, it’s going to rain hard!” sigaw ni Ali.

Malayo pa ang kanila. Nasa gilid ako ng dalampasigan at patuloy na naglalakad. Ayaw kong tumigil dahil gusto ko nang makauwi.

Napadpad ako roon dahil gusto kong tumakas sa bahay. Nagtatalo kami ni Alejandro dahilan kung bakit nasasaktan niya si Ate Ethel. Mas mabuting umalis ako para hindi magtalo ang dalawa. And being near the shore on their mansion would only mean Ali, so pinili kong lumayo at ngayon naabutan pa ng ulan! At nasundan pa ako ni Ali!

“Uuwi na ako!” sigaw ko nang biglang bumigat ang buhos ng ulan at tuluyan nang bumagsak.
“Fuck!” sigaw ni Ali at pinalupot bigla ang baywang ko para lang madala ako sa pinakamalapit na malaking punong kahoy kasama ng mga niyog.
“Bitiwan mo ako!” sigaw ko.

Wala na akong nagawa. I found comfort below the big tree. Bakit nga ba hindi ko naisip na sumilong?

Basang basa si Ali dahilan kung bakit hinubad niya ang kanyang t-shirt. Sumulyap ako habang sinasampay niya ang kanyang t-shirt sa isang bato. Napalunok ako habang tinitingnan ang kanyang katawan. I suddenly feel so fragile. I don’t know why. I hugged my knees just to comfort myself.

Napatingin siya sa akin. Nag-iwas agad ako ng tingin.

He then squatted in front of me. Kinuha niya ang aking kamay at pinagdikit.

“Ang lamig ng kamay mo…” puna niya.

Pinasadahan niya ng daliri ang kanyang buhok dahilan kung bakit nag-iba ang istilo nito. Mas lalo ko tuloy naramdaman ang milya milyang layo ng buhay naming dalawa… at kung bakit hinding hindi ko nga siguro talaga siya magugustuhan. He’s too much. He’s just too much. He won’t fit in my life. I feel like he’d only ruin me if I tried him and fail. At bago iyon mangyari, iiwasan ko na siya.

His palms were warm and comforting. But each time I look at him straight in the eye, I suddenly feel cold. He’s like a distant star I was so sure I couldn’t reach…

He’s wearing only his shorts now. I opened my mouth to say something but the coldness made my lips shiver. Nakita niya iyon.

“Damn…” bulong niya.

Uminit ang pisngi ko nang natanaw na nakatitig siya sa aking labi.

And then slowly, he tilted his head. Without hesitation, he gave my lips one hot kiss. Napapikit ako sa ginawa niya. Why do I always submit to him everytime he fucking goes physical. Oh yes… of course the thrill of reaching that star!

He gave me more kisses. Hindi ko na namalayang nabigyan ko na siya ng espasyo sa gitna ko.

“You feel warm now?” he whispered.

Now that he asked me that… I do… feel warm.

Binaba niya ang kamay ko at umupo siya sa gilid ko. My lips felt tender. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. It tastes sweet. Damn it!

My legs were apart because of him. Immediately, I shut them up. I heard a chuckle from him.

“Bakit mo naisip na maglakad-lakad?” tanong niya.
Umirap ako. “H’wag mo nang alamin. Wala ka na d’on.”
“My… you really are so difficult…” nahimigan ko ang pagkakaaliw niya roon.

Tinapunan ko siya ng matalim na tingin. I caught him smirking… his eyebrow’s up.

“Bakit ko sasabihin sa’yo? We’re not friends… I don’t like you…” inunahan ko na siya. Baka sakaling banatan niya akong gusto niyang makipagkaibigan.

Bumunghalit ulit siya sa tawa.

“Bakit kaya sobra ang galit mo sa akin? Did I do something to you? Hmm?”

Lumapit siya sa akin. Nakatuko ang isang kamay niya sa buhangin sa likod ko at ang isa’y nakapatong sa kanyang tuhod. His chest showed me how the muscles should break apart each time they flexed. Damn it!

“Makes me wonder if you really hate me…” he whispered.

Bumaba ang mga mata niya sa aking labi. My breath hitched at the way he looks at my lips. He doesn’t even express the need to kiss me. Tinitingnan niya lang ang labi ko na parang nangmamaliit. Unti-unti kong naramdaman ang pagkapahiya dahilan ng pag-iwas ko ng tingin.
Ngunit bago pa ako makabaling sa ibang bagay ay iginiya niyang muli ang mukha ko paharap sa kanya.

“What-”
“Shh…” he hissed.

Then he leaned closer for a kiss. He smiled. Natigilan na naman ako. Para akong batang ginagawaran ng mga regalo tuwing hinahalikan niya ako!

He shut his eyes tight that his eyebrows met. He started kissing me deeper. Ang kanyang katawan ay mas lalong lumalapit sa akin. When his warm chest touched mine, a moan escaped me. I don’t get why my breasts are suddenly so tender. Damn it.

“Holy shit…” sobrang hina ng kanyang boses dahilan kung bakit nagtindigan lahat ng balahibo ko.
“I hate… you…” sabi ko nang bumaba ang kanyang halik sa aking leeg.
“You’ve been saying that most of your life…” he chuckled.

I felt his hand skillfully unclasped the latch of my brassiere. Parang napigtas din ang pagpipigil na inalagaan kong mabuti. Dumiin ang mga daliri ko sa buhangin habang ang isang kamay ni Ali ay inangkin ang dibdib ko.

He stopped kissing. He looked at me intently as he started kneading the peaks of my breast.

Nawawalan ako ng lakas. Halos hindi ko siya matingnan ng maayos dahil masyado akong nahihilo sa kanyang ginagawa.

“You hate me, huh?” he chuckled.

Hinawakan ko ang kanyang braso. It’s firm and ironclad. Mas lalo lang akong nahilo.

He gave me another deep kiss and his hand went for my other breast. Bolta-boltaheng kuryente ang umikot sa aking katawan.

Hinawi niya ang aking damit kasama ang aking panloob at galing sa aking labi ay binaba niya ang halik sa tuktok ng aking dibdib.

“Ali…” I couldn’t help but notice how erotic my tone is.

Napasabunot ako sa kanya nang naramdaman ang kanyang dila sa aking dibdib.

“Yes, Thraia…” he teased.

He stopped sucking and brought his head back to my level. Kinagat ko ang labi ko. Pakiramdam ko’y sing pula ng kamatis ang mukha ko dahil sa init na naramdaman.

“What is it?” malambing niyang tukso.

I noticed how my legs turned into a jelly. Ngayon ay muli silang bumibigay, inviting him to part them. I shut my legs up. He noticed what I did.

He smirked and then his other hand find their way below my thighs. Pinadaan niya sa ilalim ng aking nakasaradong tuhod ang kanyang kamay. And in no time, his hand found their way to me.

Kinagat kong mabuti ang aking labi para hindi makaungol. He smiled at one touch. My sensitive flesh made me quiver. His touch ignited a foreign feeling in my nerve endings.

“Thraia, you don’t really hate me, do you?”

Hindi na ako nagsalita. He then kissed me thoroughly and I can’t help but kiss him back.

“Fine!”

Natulala ako nang nakita si Ali sa aking harap.

“Penny will be alright. I’m with Ethan. Let’s go back to your table…”

Nangangatog ang binti ko habang sumusunod sa kay Ali pabalik ng lamesa. He keeps on looking back at me. Hinawakan niya ang aking baywang para igiya sa akin ang aming lamesa at napakislot ako sa hawak niya.

Nang umupo ako at kinuha ko agad iyong glass ng kung ano at nilagok. I feel hot inside and fucking out!

“What’s the matter?” tanong ni Ali at agad na binawi ang basong nasa kamay ko.

When our hands touched, I immediately remember the way his hand found a way to touch me where nobody’s ever been.

Lumayo ako sa kanya. He’s sitting beside me. Ikinagulat niya ang ginawa kong paglayo. Umusog siya para mapalapit sa akin and I put my hand up to stop him.

“Stay there…” halos manuyo ang lalamunan ko.
“What’s the problem?”

Kumunot ang noo ni Ali. The club’s music is now louder but just enough to talk to him this close.

Pinirmi ko ang paghinga ko. Umusog muli si Ali palapit sa akin at hindi ko na napigilan ang sarili ko.

I pushed his thighs away from mine.

“Please, just…” hindi ko masabi.
“Anong problema?” malambing niyang sinabi at kinuha ang kamay kong nakahawak sa kanyang hita.

His touch told my rational thoughts to go and fuck themselves leaving me very defenseless.

“Wala,” sagot ko.

He leaned forward as he holds my hand. Pumikit ako ng mariin. The throbbing didn’t calm down. I shut my legs up. And then the image of us flashed on my mind again renewing the feeling I want so bad to go away.

“Remember something?”

His hand rested on my thighs. Bolta boltaheng kuryente ang naramdaman ko. Sinisi ko agad ang sarili ko kung bakit pa ganito ka iksi ang damit ko!

Huminga ako ng malalim at dinala ko ang aking kamay sa aking sentido para hilutin ito.

“Thraia…” he whispered but it only gave me goosebumbs… a different kind.
“I remembered us kissing…” mataman kong sinabi para matigil siya sa pangungulit.

Nanatili akong nakapikit. He didn’t say a thing… or even move. Unti-unti akong dumilat at nakita ko ang naghahamong ekspresyon niya. He’s enjoying this. Fuck him!

“In Costa Leona?” amused niyang tanong.
“Of course in Costa Leona!” giit ko.

Bakit? Saan pa kami naghalikan bukod doon!

He smirked.

“And… did I improve?”

Oh… Now, I remember why I hate him so much. He laughed so sexy that the blood in my face boiled.

Nilagay niya ang kamay niya sa backrest ng sofa at mas lalo pa siyang lumapit sa akin. Ang hawak niyang kamay ko ay pinahinga niya sa aking hita. Bumagsak ang tingin ko sa kanyang kamay.

“Alin doon ang naalala mo? Iyong una… o lahat?” he whispered.

Kinagat ko ang labi ko. Ni hindi ko alam kung iyon na ba ang lahat…

“Come here…” he whispered and then he guided my face to him.

Para akong nahihilo. Nakaliliyo ang nararamdaman ko ngayon. My heart is beating so fast and loud. I feel like I just won the lottery. I feel like the star I thought I’d never reach, came to me. I didn’t have to move. I didn’t have to try and reach it… because it is reaching me.

His soft lips tenderly kissed mine. Napapikit ako. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking batok bilang suporta. Kung hindi lang dahil sa ingay ng mga tao at ng musika ay makakalimutan ko na kung nasaan kami.

He kissed my lips in all angles. Pakiramdam ko ay nababaliw na ako at nabibitin sa mga halik niyang puro mababaw.

He sucked my lowerlip and it made me shiver. And then he stopped… slowly…

Tinabunan niya ako. He pulled me closer to him and his hand rested on my back. His other hand is on my thighs. Pakiramdam ko ay sobrang dikit namin na hindi ako kita ng ibang tao rito.

Nilagay ko ang takas na buhok sa likod ng aking tainga at nahagip ng tingin ko ang umbok malapit sa zipper ng kanyang itim na slacks. Para akong nahihilo. Lalo na nang nagkatinginan kami. He smirked.

Pinagsalikop ko ang aking mga daliri. Napalunok ako at diretso na lamang ang tingin sa mga inuming nasa aming lamesa.

He untangled my fingers on each other. Pinagsalikop niya ang aming mga daliri. Mahigpit niya akong hinawakan.

Then he reached for my ears to whisper.

“Not here… I’m sorry…” amusement was evident in his tone.

Mas lalo lang akong pinag-initan ng pisngi. Fuck! Bakit ganito?

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

31

Jonaxx on FacebookJonaxx on InstagramJonaxx on Twitter
Jonaxx
Jonaxx
Writer
The Official Website of Jonaxx Stories. She writes romance stories in Tagalog/Filipino, Teen Fiction, Non Teen Fiction including her popular published books like Mapapansin Kaya, Heartless, Every Beast Needs a Beauty and 24 Signs of Summer. All Jonaxx Stories and New Updates are available here..

One Response to Waves of Memories – Kabanata 29