Sands of Time – Kabanata 10

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 10

Kabanata 10 Gusto Ang isang oras sanang paglalakad patungo sa kamalig ay umiksi dahil sa bilis ng lakad ko. I was already panting when I made it to the barn house. Nang palapit ay binagalan ko ang lakad ko. Malakas ang pintig ng puso ko, siguro’y halo sa bilis ng lakad at sa kaba na

Read More

Sands of Time – Kabanata 11

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 11

Kabanata 11 Happy Tinititigan ko ngayon ang isang buong papel na galing kay Dixon. Pagkatapos pinunit ni Raoul ang gilid ng sobre para makita ang nasa loob ay ibinigay niya agad iyon sa akin. He was staring right back at me with serious eyes. Dear Soleil, Pasensya ka na at dinaan ko pa talaga sa

Read More

Sands of Time – Kabanata 12

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 12

Kabanata 12 Love “Naku! Pumupunta pala iyong gwapong iyon dito, Ma’am Avila?” si Sharlene, nakikiusyuso na. Kaaalis lang ni Raoul. Naupo ako sa sala kasama ang mga kaklase ko. Si Jeff at si Charlie ay parehong nakatingin lamang kay Sharlene na kinakausap si Ma’am Avila. Classmates kami noong naging adviser ko si Ma’am. “Madalas siya

Read More

Sands of Time – Kabanata 14

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 14

Kabanata 14 Peace Paulit-ulit sa aking utak ang nangyari. It’s like a movie I keep on repeating. At sa bawat ulit nito, mas lalong lumalakas ang pintig ng aking puso. His hug was very warm. It gives me comfort. Parang mainit na kumot na pumalupot sa akin, pero higit pa roon. Hindi mapapantayan ang nararamdaman

Read More

Sands of Time – Kabanata 15

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 15

Kabanata 15 Close Luck has finally struck my life. Iyon lamang ang tangi kong naisip. Pagkauwi ko sa village, pareho lang ang ginawa ko. Nanggamot ng iilang may sakit, sinamba ng ilang minuto, at nagdasal para sa magandang ani ng buong kumunidad. Lahat ng ginawa ko’y taospuso at maligaya kong naitawid. The effect of my

Read More

Sands of Time – Kabanata 16

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 16

Kabanata 16 Time Time is cruel. Now that I think about it all. Now that I look back. Kung kailan ko naramdaman na pinapanigan na ako ng tadhana, siniswerte at binibigyan na ng pag-asa, ‘tsaka ito nagdesisyon na bilisan ang pagpatak ng buhangin. But I guess, life goes that way, huh? Ang sabi ni Raoul,

Read More

Sands of Time – Kabanata 17

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 17

Kabanata 17 Fire “Andito na siya!” deklara ni Lola Brosing habang nagliligpit na kami ng pinagkainan sa tanghalian. Inagahan ko na ang pagpunta kina Ma’am Avila. Naisip ko rin kasing maligo ulit doon para hindi naman ako pawisan pagdating ng ala una. Inangat ko ang tingin ko sa orasan at nakitang alas dose y media

Read More

Sands of Time – Kabanata 18

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 18

Kabanata 18 Luck Tumutulo ang luha ko habang naglalakad. Hawak hawak ang magkabilang dulo ng nakataling shawl ni Ma’am Avila, nanginginig pa ang mga kamay ko. Maingay ang kanilang mga taong nadaanan namin. Everyone seemed very busy shouting and panicking. “Nasa eskwelahan daw!” sigaw nang sigaw ang mga nadaanan nang sumakay na kami sa tricycle.

Read More

Sands of Time – Kabanata 19

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 19

Kabanata 19 Justice The news about Costa Leona were all the same. Narinig ko noong bago pa lang ako rito na nag-uusap ang mag-asawang Ledesma tungkol sa pagkamatay sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa larangan ng construction, si Hades Riego. It was a private conversation so I did not hear the rest of it. Hindi

Read More

Sands of Time – Kabanata 20

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 20

Kabanata 20 Communicate My father loved Felicia Riego. My mother loved Hades Riego. Hindi ko na dapat pinagtakhan pa ang pagkakagusto ko sa isang Riego. My father’s way to get her love was very cruel and inhumane. Hindi ko makakalimutan iyon at ang galit na naramdaman ko, unang beses kong nalaman iyon. Umikot si Raoul

Read More