Sands of Time – Kabanata 34

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 34

Kabanata 34

Bago ako nakalapit sa malayong bathroom ng naturang bar, iilang tingin ang naibigay sa akin ng mga lalaking nasa paligid. Ang isang nakatinginan ko ng ilang saglit ay lumapit at nagpakilala. I politely introduced myself but after that…

“Sorry, kailangan kong pumunta sa powder room,” sabi ko nang medyo tumagal ang usapan at hindi ako naging kumportable sa kanyang tingin.

Dumiretso na ako sa paglalakad but then he was very persistent.

“Miss, we can talk for a while,” he said while trying to get a hold of my arm.

Sa damii ng tao, may isang lalaking humarang sa kanya. Hindi ko alam kung sinadya ba iyon o nataon lang. Hindi na rin ako nakapagpasalamat o nakangiti man lang. Mas inuna ko ang paglalakad ng mabilis paalis sa lugar na iyon.

Nakahinga lamang ako pagkalabas ko ng bar. Maraming papasok sa loob kaya tumabi ako, tama lamang para makasilong dahil naramdaman ko ang ambon. Mabilisang dumami ang tao galing sa labas kaya napilitan akong umalis sa kinatatayuan ko.

Naglakad ako palabas. Bawat isang tingin sa isang estrangherong lalaki, mas lalo akong naging determinado na makalayo roon.

This is part of that life. Maybe, I will get used to it eventually. Pero hindi pa sa ngayon.

Noong bata pa ako, gusto kong magkaroon ng maraming nakakasalamuhang kaibigan. But somehow, I learned along the way that it was not about the number of friends, it’s about the quality.

Unti-unting lumaki ang bawat patak ng ulan habang wala sa sarili akong naglalakad palayo sa bar na iyon. Tumingala ako sa sobrang dilim na langit at dinama ko sa aking mga palad ang malalaking patak na agad bumasa sa aking balat.

Isang kisap ng mga mata’y bumuhos agad ang ulan. Hirap akong tumakbo sa pinakamalapit na gilid kung saan pwedeng makasilong pero nabasa na ako ng husto bago pa nakarating doon. And funny how in just a blink, too, bumalik sa ambon ang kanina’y biglang buhos na ulan.

Ang malamig na panggabing hangin ay umihip. Kasabay ng pagbaling ko sa naramdamang mga kilos sa kanan ay ang pagyakap din sa akin ng mainit at makapal na tela ng isang coat. My eyes widened when I saw Raoul’s stern and controlled dark face.

Kumabog ang puso ko. Sinubukan kong ngumiti habang inayos niya ang coat sa aking likod.

“Ikaw lang p-pala…” I said to ease the tension.

Unti-unting napawi ang ngiti ko nang nagpang-abot ang sakit at kaba. Sakit na kanina pa tinatago at kaba dahil sa galit na namamanaag sa kanyang mga mata.

Galit niyang tiningnan ang aking damit habang mariing sinasarado ang butones ng kanyang coat para matabunan nanlalamig kong dibdib.

“L-Lumabas ka… ‘Yong mga k-kasama mo?” I said with shaking lips. Hindi maitago ang pait at sakit sa aking tono. It was almost accusing.
“Umuwi na tayo,” agap niya sabay salikop sa aming mga daliri. Ignoring my obvious bitterness.

His black luxurious car was immediately parked in front of us. Hinigit niya ako patungo roon. Lumabas ang isang mas matandang lalaking nakaitim at ibinigay sa kanya ang susi ng sasakyan.

Sa bilis ng pangyayari, hindi ko na halos masundan. He drove past the bars. Tahimik ko siyang pinagmamasdan na nagmamaneho. Kunot ang kanyang noo at ang galit ay nakaukit sa itsura.

“Nababasa ko ang sasakyan mo,” marahan kong sinabi para malaman niya na kahit nakayakap sa akin ang kanyang damit ay nakatakas parin ang tubig-ulan sa akin.

He did not respond to that. I swallowed hard when I realized that he’s a bit angry at me. Hindi niya ako pinapansin!

Bumaling ako sa kalsada at nakita ko ang hindi pamilyar na daanan. I heard him murmur something. Nilingon ko siya at nakita kong may katawagan siya sa cellphone. Mabilis niyang binaba iyon pagkaliko ng sasakyan sa dalawang napakatayog na building.

The twin blue large towers of the beautiful skyscrapers are like no other. Ngunit agad ding nawala iyon sa paningin ko nang tuluyan nang pumasok ang kanyang sasakyan sa isa. Pagkalabas niya’y may agarang sumalubong na lalaki. Another man opened my door kaya lumabas na rin ako.

With hard and firm hold, he claimed my hand and started walking towards the building’s concierge and past it. Hindi ko na masundan ang lahat dahil abala ako sa pagtitingin sa mga footprints ko na sumusugat sa malinis at makintab na sahig ng lobby roon.

Kahit sa elevator ay abala ako sa pagsusuklay ng sariling buhok, gamit ang aking mga daliri, sa pag-iisip na matutuyo iyon kung ganoon ang gagawin ko.

Nakarating kami sa tamang palapag. Ang bungad ang ang isang engrande at mukhang mamahaling lugar. Sa mga kulay na brown, grey, at cream, nabuo ang sala na may napakalaking TV at salaming dingding na tanaw ang kalakhan ng iba pang matatayog na building.

The lights were dimmed so I couldn’t see my wet footprints. Bago pa ako makatanggi ay hinila na ako ni Raoul patungo sa mas malayong parte ng lugar na iyon. Kinabahan agad ako nang natantong condo unit niya ito. I am very sure that this large unit costs a lot! At kung iisipin kong mabuti, mukhang sangkapat lang ng sala niya ang condo unit ko!

Sa isang pasilyo na may iilang pintuan, dumiretso kami sa isang pintuan. He opened the door and revealed a large bedroom. The cove lighting above, on the left side, and in its walk in closet slowly and automatically illuminated.

Sinarado niya ang pintuan sa likod ko at nanatili akong nakatayo malapit doon. He continued to the bed while unbuttoning his longsleeves. Sa likod ng kama, muli, ay ang salaming dingding na tanaw ang parehong lokasyon sa sala kanina.

“Remove your clothes so I can dry it up,” ani Raoul pagkatapos ay mataman akong tiningnan.

Napakurap-kurap ako sa gulat. Hinawakan ko ang coat na suot ko pagkatapos ay nilingon ang isang pintuan sa kwarto.

Nasa kanyang condo ako. Hindi iyon halos manuot sa isipan ko habang tinitingnan ang mga bula sa ibabaw ng tubig. Iniligid kong muli ang aking mga mata sa napakalaking banyo ng kanyang bedroom.

It was so big. Even bigger than my condo unit, can you believe it? His bathroom is bigger than my condo unit! Ang transparent na shower room ay iba pa sa tub na inuupuan ko ngayon. Ang buong katawan ko ay nasa ilalim ng tubig at ang mababangong bula ay pinaglalaruan na lamang ng kamay ko.

The sink has two water basin and below it were clean white towels waiting to be used. At gaya ng kanyang sala, parehong kulay lang ang bumubuo nitong kanyang malaking bathroom. With wood planks as the bathroom’s floor and ceiling, cove lighting sa kisame at dingding, at ang iba’y kung hindi puti ay kulay abo naman.

Pumikit ako ng mariin at unti-unting binaba ang mukha sa tubig. Hanggang sa tanging ang mga mata ko na lang ang kita.

Eto ang buhay ni Raoul. Ilang beses kong maiisip iyon sa isang gabi, hindi ko alam. Ilang beses akong masasaktan dahil lang hindi ako nababagay. At ilang beses kong pinigilan ang sarili kong magtanim ng galit sa lalaking mahal ko… I am just bitter. I couldn’t accept it.

Tahimik kong hinubad kanina ang aking mga damit dito sa loob. He made me use a bathrobe. Kinuha niya ang mga damit at iniwan na ako rito sa loob ng bathroom. Nagbabad na lang ako rito, hindi ko na alam ilang minuto na ang lumipas.

Inangat ko ang aking mga daliri at nakita ko ang kulubot dahil sa tagal na pagkakababad sa tubig. Huminga ako ng malalim at pinili nang tumayo at abutin ang roba.

Habang inaayos ang sinturon ay pumasok siya roon. I jumped a bit cuz of his presence, pero agad ding nakabawi. His eyes traveled from my face down, with a mysterious expression. Binawi niya ang kanyang titig at nilingon ang nilapag na puting damit.

“Use this. Your clothes are still wet,” aniya.

Raoul is wearing a white cotton t-shirt and a fresh gray shorts. Para akong nasindak sa ayos niya. Mukhang kagagaling lang din ng ligo, ayon sa mamasa masa niyang buhok. Hindi ko pa siya kailanman nakitang ganoon ang ayos! Ngayon pa lang!

Nanuyo ang lalamunan ko kaya hindi ako nakasagot. I nodded. Umiigting ang mga panga’y umalis siya at naiwan muli akong mag-isa.

Nilapitan ko ang iniwan niyang damit. It’s a fresh big cotton t-shirt and a pink lacey panty with a tag on it. Kunot noo kong binalikan ang pintuan, iniisip kung asan na ang shorts pero nang sukatin sa labas ang t-shirt, natanto kong pwedeng wala dahil medyo mahaba naman ito.

Sinuot ko na iyon. Naisip ko tuloy kung bumili ba siya ng bagong panty para sa akin? Uminit ang pisngi ko pero agad ding napalitan ng ibang isipan. O baka naman may stock siya rito at ibinibigay niya sa babaeng dinadala?

Parang natapon ang pait sa aking kalooblooban. Parang tinarakan ng punyal ang aking dibdib sa sakit ng nararamdaman. And still, I try to be fine. Inayos ko ang roba sa hanger. I combed my hair a bit before I went out of the bathroom.

Nanatiling dim ang lights ng kanyang kwarto. Malinis at organisado ang lahat. The room smells like lavender and aftershave and mint all at the same time.

Lumapit ako sa kama at naupo na roon. Nasaan kaya si Raoul? Nasa labas?

Dito ba ako matutulog? Pwede namang hindi. Pwedeng umuwi. Pero… pwede ring…

Inangat ko ang aking mga paa at ipinatong sa kama. His large bed feels so comfortable na ikinakahiya ko ang kama ko sa condo unit. Inayos ko ang puting t-shirt dahil sa laki nito’y ipinapakita na ang aking balikat sa kanang bahagi.

I hugged my knees and slowly played with the comfortable white duvet.

The door creaked open. Natigil ako at nag-angat ng tingin. Raoul went inside with a tall glass of water. Nilapag niya iyon sa side table. Sinundan ko siya ng tingin at nakita kong naroon parin ang galit sa kanyang ekspresyon.

Nilingon niya ako. Agad kong binawi ang titig ko. My heart beated wildly for some reason. The deafening silence worsened it. I can hear its every pump. Uminit ang pisngi ko nang may naisip at unti-unting binaba ang tuhod sa kama, folding both sideways.

“Let’s talk…” he said.

Umuga ang kama nang naupo siya sa harap ko. His large body overshadowed everything behind him. Iniwasan kong magsalubong ang aming mga mata. Ayaw kong makita niya ang hapding tinatago ko. I am on the edge and I don’t think I can help my feelings anymore.

“Ayaw kong makipag-usap sa’yo,” I said without looking at him.

Nanatili siyang nakaupo at nakatitig sa akin. I feel like he got stunned by my choice and my tone.

“Pahiram na lang ng shorts at magtataxi na ako pauwi,” dagdag ko at sinubukang ibaba ang mga paa sa sahig nang makagalaw na pero hinawakan niya ang aking mga paa at pinirmi sa kama.

I glared at him. He stared back at me with an intensity that made me melt. He is screaming with so much authority at inis na inis ako sa sarili ko dahil nadadala ako. I want to defy my feelings. For once in my life, I want to prove to myself that my love for him is not that strong! Na hindi niya ako maaakit sa simpleng tinginang ganito!

“Hindi ako papayag,” he said firmly.

I glared more at him. But slowly, I know my anger is melting like an ice cube under blue fire. There’s no other choice but to slowly melt and give in.

“Hindi ako nagtatanong kung papayag ka o hindi! Uuwi ako kahit ayaw mo!” I said, holding on to whatever’s left of my anger.

His eyes widened with a hint of amusement on his dark and angry face. Hindi ko alam kung bakit natutuwa talaga siya pag nagagalit ako. Nag-umalpas lalo ang puso ko sa galit at iritasyon.

I tried to put my feet on the floor. Agad niyang hinawakan iyon at umusog para makulong niya ako sa malaking kama na iyon. He put his right hand beside the left of my waist so I won’t move in the oposite direction. I saw him swallow hard, his eyes drifted on my left shoulder.

I was stunned with our closeness. Kung iniisip niyang hindi na talaga ko gagalaw ngayon, tama siya. I am scared that he’ll even move closer when I try. I know he will. Kilala ko siya at kapag may gusto siya, makukuha niyang talaga.

Or maybe, I am just half-hearted with my decisions and he felt it.

Inayos niya ang damit ko. My heart pounded so fast and hard against my chest that it hurt. Our distance and position right now made me panic.

“Doon ka na lang sa mga babae mo! Sana hindi ako ang dinala mo rito, tutal marami naman doon! Mamimili ka lang, ‘di ba?!” hindi nakatakas sa tono ko ang pait.

His expression remained the same: amused and a bit angry at me.

I pushed his chest away even when I know he’s too strong to move a bit with my full force.

“O baka dala mo ‘yong kasama mo sa wedding kaya ka nawala sa lamesa n’yo? Bakit mo pa ako hinanap sa labas? Sana n-nag enjoy ka na lang doon!” I said with unshed tears waiting on the sides of my eyes.

With a swift motion, he pulled me by the waist. Mas napalapit ako sa kanya at wala akong nagawa para manlaban. Napahawak na lang ako sa kanyang braso para sa balanse.

“Which one is making you jealous?” he said with a relaxed tone.
“Hindi ako nagseselos!” agap ko.
“Okay, then. Which one is upsetting you?”

I glared at him for a few moment of silence. He stared back at me with amusement and adoration now. Umiwas ako ng tingin nang naramdaman ang unti-unting pagpatak ng aking mga luha. I pity myself for loving him this much.

“Ang dami dami mong babae! Sabi mo ako ang mahal mo!” I said, frustrated.
“Shh… Baby,” he whispered leisurely, parang hinihele ako para tumahan.

He wiped my tears with his thumb. Huminga ako ng malalim at pilit na tinigil ang mga luha. Inangat niya ang baba ko para magtama ang aming mga mata but I was rebellious, my eyes remained on my fisting hands.

“You have a problem with me and you don’t want to talk about it,” aniya sa isang matigas na boses.

Suminghap ako. Kinagat ko ang labi ko, medyo guilty sa sinabi niya.

“I have a problem with you two but I choose to talk about it. We won’t solve our problems if we both run from it.”

Huminahon ako pero nanatili ang tingin ko sa aking mga kamay. Namumula na ang aking kandungan sa riin ng pagkakadikit ng kamao ko roon.

“The one in that bar? They were just my friends. Ilang sandali lang kaming nag-usap, umalis din agad ako sa lamesa nila,” he explained but I’m not pleased about it.

I leveled our eyes and I glared at him. I want him to know how angry I am. Tumaas ang isang kilay niya. His mouth twisted upward.

“At saan ka pumunta? Sa ibang babae naman?” I said it like a wounded and defensive cat.

He licked his lips leisurely. He looked at me with so much fascination that for a moment, I got confused.

“I went to Zamiel’s table so I can have a clearer view of you.”

Pilit kong pinanatili ang galit ko. I crumpled my face just to prove a point. My broken heart is telling me so many things and I couldn’t ignore them.

“And which girl were you talking about in that wedding? We have lots of family friends-”
“’Yong gusto ng Mama mo para sa’yo!” pagalit kong sinabi.

He tilted his head and gave me a confused look. Mas lalo akong nagalit.

“Nakita ko sa Facebook ni Cresia! Sabi sana kayo na ang susunod na magpakasal!” I spat angrily with a breaking heart.

I pushed him and with full body force, I tried to escape his bed. Halos sumugat ang kamay niya sa pagkakahawak sa akin. His head tilted and his lips found mine.

He brushed it slowly on me making me calm, for whatever reason. His slow and tender kisses made it so hard for me to remember what I was angry about. Nang tumigil siya ay nawala na ang lakas ko. It is so unfair. He can control all my emotions skillfully. It is so unfair!

His dark eyes turned a shade darker with desire. Hindi iyon nakatakas sa akin. Parang umaatras ang pinilit kong mabuo na tapang. Suminghap ako at ginamit ang kahuluhulihang lakas para masabi ang hinaing.

“Siya rin ba ang katawagan mo noong binisita mo ‘ko sa birthday ko last year?” I said sideways, all the bitterness, hurt, and his kisses made me weak.
“It was my mother who called that day, Leil. At hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mong gusto ni Mama para sa akin, but do you really believe my mother can control my preferences? Hmm?” mahinahong wika niya.

He tilted his head arrogantly to let me see that nobody has the power over him.
“Bakit? Hindi b-ba…” marahan kong tanong nang ‘di parin siya matitigan.

He lifted my chin again. Our eyes met. The overwhelming desire on him made me tremble.

“Hindi…” he said coldly.

Suminghap ako. Hindi ako makapaniwala na unti-unting nawawala ang bigat sa puso ko.

“But there’s one person who can control me, though…” he said suggestively.

Uminit ang pisngi ko. Hindi na ako nagtanong kung sino. Pakiramdam ko, kung marinig ko ang sagot niya at malaman ko na ako iyon, bibigay ako ng husto sa kanya. I will blindly love him so much, not that I am not doing it ever since. Pero mas lalala ako!

“Hmm. My baby’s turn is done. My turn now, huh?” he said with a tone he only used whenever he’s mocking.

Ngumuso ako at pinisil na lamang ang aking mga kamay.

“Did you purposely leave your phone so you won’t have to answer my calls?” mariin niyang sinabi.
Umiling ako.
“Hmm. Did you have fun dancing obscenely with the boy Ledesma and another man?”

Namilog ang mga mata ko. The blazing anger in his bloodshot eyes made me tremble. Umiigting ang kanyang mga panga, all humor and amusement is gone now.

“Hindi! Kaya nga umalis a-ako… ‘di ba?” agap ko.

The grimness in his mouth told me that it really is making him tick. His jaw moved I can only imagine his force while gritting his teeth and controlling his potent anger.

“You are allowed to socialize but not in that fucking way, Soleil!” he striked angrily.

Kinagat ko ang labi ko at guilty na umiling. His hand raked the hair above my neck. He tilted my head enough for my lips to fall. It gave his tongue an access to my mouth. Napapikit ako nang naramdaman ko ang kanyang halik na punong puno ng pagnanasa.

Warmth flowed in my body down in my stomach at his sensual move. Tumigil siya at lumayo, his jaw clenching so bad.

“Sa akin lang ‘yon,” mataman niyang sinabi.

He forcefully pulled my hair more for an access on my jaw and my neck. Nagpatianod ako sa gusto niya, with a euphoric feeling of contentment, devotion, and an overwhelming desire.

“Sa akin ka lang,” he whispered on my neck as he showered it with slow and tickling kisses.

Heat hummed my insides. The familiar feeling ached and stirred stonger than ever.

“Akin,” he growled with every possessive kiss on my neck down my collarbones.

Hindi ko na napigilan ang daing ko. A long sweet moan escaped my lips when he nipped the top of my chest, his hand caressing the top of my breast.

With a force so certain, he slowly withdrew from the kisses. Halos sumugat sa aking palapulsuhan ang kanyang pagkakahawak. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng kanyang pagpipigil.

But for me, it is too late. Sumiklab na ang kagustuhan ko at lunod na lunod na ako para hayaan siya.

I arched my back. I watched his clenching jaw in awe. Lumunok ako at inangat ang mga kamay para damhin iyon.

He gazed at me with both control and crazy craving. I bit my lip and a small smile played on my lips, kahit pa hindi na makangiti si Raj sa init at sa pagtitimpi.

“Sa’yong sa’yo lang ako,” I said softly.

I arched my back more. Inangat ko ng konti ang sarili para maabot ang kanyang labi. I gave him my sweetest kiss. His jaw moved again after that. I smiled.

“Akin ka rin,” I said.

I kissed his lips again, this time, tilting a bit. His lips were in a grim line, for sure, still part of his incredible but crumbling restraint.

“Akin ka lang,” inabot kong muli ang kanyang labi, mas matagal siyang hinalikan ngayon.

He held on to my arm firmly. Ang isang kamay niya ay nasa likod na ng aking hita bilang suporta sa bahagyang pag-angat ko. I rose more so that I can kiss him again.

“That’s enough,” he said harshly and swallowed hard after.

I smiled sensually while looking closely at his lips.

“Oh, for fuck’s sake, baby, stop seducing me…” punong-puno ng pagsusumamo ang kanyang boses.
“Bakit? Ayaw mo ba sa akin?” may bahid ng kalungkutan ang boses ko.

Pumikit siya ng mariin, tila ba ang laki-laki ng problema niya. I waited until he opened his eyes. When our eyes met, halos matupok ako sa init at pag-aalab ng kanyang mga mata. He was live fire now and I think I made him that way!

He pulled me closer to him. Ang isang kamay niya’y dinala ang kamay ko sa kanyang hita. Natutop ko ang bibig ko nang naramdaman siya.

Twitching angrily behind his clothing is his large erect maleness. Then he whispered to prove a point.

“Matagal na akong sabik na sabik sa’yo. Masasaktan kita kapag hindi tayo tumigil ngayon,” he said hoarsely.

I smiled and kissed his lips again, ignoring his warning.

“Matagal na rin akong sabik na sabik sa’yo…” I said with flushed face.

With his collapsing restraint, he cursed erotically. Inangat niya ako dahilan ng bahagya kong pagtili. While recovering from that, he removed his t-shirt in a very manly way. His thighs were now sprawled in between me, forcing me to part my thighs more.

I feel so small on top of him. At kung hindi niya hawak ang balakang ko’y sumubsob na akong muli sa kama. I am effortlessly kneeling in front of him the way he wants it. I towered a bit over him but it’s still enough for us to kiss.

Ang isang kamay niya ay pumilas na sa ilalim ng t-shirt ko at dinama na iyon. The shocks and volts of electricity intensified that I stopped kissing him just to watch his hand mold my breast.

Hinalikan niya ang tungki ng ilong ko at tinitigan ang namumungay kong mga mata habang pilit na tinitingnan ang gumagalaw kong t-shirt. I moaned when I felt another shock of electricity.

He groaned and harshly pulled the hem of the t-shirt on my neck just so I can have a clearer view of what he’s doing to my breast. Using his index finger and thumb, he sensually pinched my peak. I moaned louder and closed my eyes.

“Hmm. My baby likes this, huh?” he whispered.

Uminit ang pisngi ko sa kahihiyan pero nawala na ang lahat sa akin nang pinagpatuloy niya iyon. Nangatog ang mga tuhod ko. Lalo na nang inilipat niya ang kamay niya sa isa.

He stopped for a moment. Nawala ang hawak niya sa akin dahilan ng pagkakaupo ko. My knees are too weak to hold that position. He quickly removed my t-shirt.

He lifted me up again forcefully at walang kahirap-hirap niyang pinalitan ng halik ang kanyang mga daliri. I moaned violently. I shivered at his hot mouth and his playful tongue.

I arched my back and my head fell back when I felt his hand enter my panties. With one poke at my entrance, I cried.

He groaned and slowly caressed my creamy folds. My moaning was already continuous na kinailangan ko nang kagatin ng marahas ang aking labi para lang matigil ako.

Sa bawat marahan at masuyong pagkakahawak sa akin, he slowly dived his finger on my entrance. Tumakas ang paimpit na daing sa akin.

He cursed violently. He deliberately pushed me back on bed! Napadilat ako at napatingin sa kanya sa baba. Holding both my heels as he pushed me back towards him, I can see the ruthless and lustful craving.

He buried himself in between me. I felt the flick of mis tongue on my folds, caressing and fondling me with no restraint and full cruelty.

Halos mabaon ang daliri ko sa kumot para lang may hawakan habang ginagawa niya iyon sa akin. Unknowingly, my moans began.

I felt his tongue on my entrance, slowly delving in, wet and hot. Umalon ang tiyan ko nang naramdaman ang namumuong tension. Quickly, in just a split second, I gathered to courage to fall a bit back when I felt how my walls clenched and squeezed for a powerful spasm.

Pero hindi ko nagawang umatras. He held me into place!

“Raj!” pagalit sanang sasabihin pero hindi ko nagawa. It only sounded like a cry.

He licked and sucked the flowing liquid heat in me na pakiramdam ko’y pagsisisihan ko ito mamaya. Nakakahiya! But then he’s determined to finish it all that even after the spasms, he continued licking me clean.

He lavished kisses around my bud that another fire is building up in me.

“Ahh!” I cried when I felt a more powerful tension building up.

Umangat ang halik niya sa aking tiyan. He left me there that I immediately longed for him. He kissed the valley in between my mounds. Pagkatapos ay hinaplos ang aking dibdib. His hot mouth covered one and alternately gave the other one his attention.

Then I felt him on my entrance, slowly making his presence known. He kissed me on my collarbones up to my neck again.

His member lingered and tormented my entrance softly na pakiramdam ko’y sinasadya niyang bitinin iyon. I buckled my waist, in time for his push and I felt him enter me a bit.

“Stay fucking still, Soleil!” he demanded at me once.
“Huh?” I said erotically, wondering why he’s delaying this so much.

Hinawakan niya ang aking baywang para matigil ako sa ginagawa. His knee pushed my left knee away making me excruciatingly exposed. He pushed to me again, this time making me feel that same sensation, slowly addicting me.

Pilit kong sinalubong ang kanyang galaw. His lips were busy kissing me and his hand was on my breast, but all I think about was him on my entrance.

His restrain was slowly crumbling. Naramdaman ko iyon dahil naangat ko ang baywang ko at nasalubong siya. His manhood slightly penetrated me that I cried from the pain I felt.

“Oh, baby, if you won’t stay still, you’ll get hurt,” he whispered and renewed the restrain again.

I opened my eyes and I saw the blazing intense passion in his. I grinded on his shaft without leaving his eyes. Kitang-kita ko ang galit at tensyon sa kanya. He clenched his jaw, his arms tightened.

Nilagay ko ang aking mga kamay sa kanyang dibdib, slightly feeling the bristles of thin hair on it. I bit my lower lip and grinded again.

He sighed heavily while watching me enjoying the pleasure of it all until I felt him slowly enter me. Napalitan ng lamig ang init sa aking kaibuturan nang naramdaman ang sakit na unti unting pumilas sa akin.

“Ahh!” I said while shutting my eyes, bracing for more pain.

I tried to capture his lips just to forget about the pain pero kahit hinahalikan ko na siya, parang wala na akong ibang maisip kundi ang sakit at ang hapdi nito.

I kissed him wildly just to ease the pain. He stopped pushing and remained that way. Alam kong hindi niya pa nasasagad iyon. I kissed him more. I tried to mimic the way he kissed me with his tongue.

A deep, harsh groan rumbled up on him.

“Fuck!”

Pumikit siya ng mariin. His neck and forehead corded. Umangat siya at nilayo ang sarili sa akin na tila ba may nakakahawang sakit ako. Akala ko’y aalis siya pero sa isang mabilis na galaw, he pulled my right knee. My foot fell and hanged beside the bed.

I slanted on the bed. He hooked his forearm on my left knee for leverage. With much force, he entered me fully.

Bago ako napapikit sa sobrang sakit ay nakita ko ang pamumula niya at ang pagtingala. It was like he’s finally relieved or something. That thought consoled me. Na kahit nasaktan ako’y, may nagawa ako para sa kanya.

But the hurt was so strong that it resonated on my whole system. Pakiramdam ko, nagdurugo na ang labi ko sa kakakagat at kakapigil na maiyak ng husto.

He renewed his hook on my knee and pulled me closer on him. Biting his lip and watching himself enter me again was enough for my mind to push the pain back and rekindle the hot pleasure I felt.

My breasts and stomach rippled when he thrusted himself on me once. I cried from both pain and pleasure.

Hinihingal na tumigil ulit si Raj. Hinanap niya ang aking namumungay na mga mata. Without tearing my eyes off him, I tried to push myself against him, grinding on his bulky erection, slowly discovering the pleasure after all the pain.

The obscene sexuality of my movements liberated the firestorm in him. He renewed his hold on me, this time very firm and forceful.

My body rippled at his each powerful pump. The bed vibrated because of his movements. Mas lalong bumilis ang galaw niya. I cried from pain. The pleasure was on the end but his movements were too fast. I couldn’t enjoy the pleasure that comes with every thrust. The pain is just too much.

“Aw! Raj!”

His thrust slowed down, but he went deeper that my senses immediately picked up the pleasure that I wanted.

“Ah!” I moaned loudly when I felt the new foreign pleasure.
“That’s it, baby. Come for me again…” and I realize, he knew. And he’s skillfully triggering me.

My inner muscles eagerly clasped the intruder, tightening on its broad body until I was moaning in return of desire. Madness was upon me.

Raj hurled at me, pumping very hard that my body is slowly moving up. He pulled me with each push at wala akong magawa kundi magpaubaya ng buo. His harsh groan rumbled as he pounded on me relentlessly, evidence of his violent lust. Beads of sweat damped my chest and forehead as I slowly reached my limit.

I arched when I felt the explosion of spasms on my body. Natutop ko ang labi ko para mapigilan ang paniguradong sigaw. Hindi pa nakakabawi ay naramdaman ko ang mas mabilis niyang pagtulak. And when my own release slowed down, I felt him filling me hot and wet.

Isang marahang buntong hininga ang pinakawalan ko. My shoulders and limbs sagged. I am very weak.

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Jonaxx on FacebookJonaxx on InstagramJonaxx on Twitter
Jonaxx
Jonaxx
Writer
The Official Website of Jonaxx Stories. She writes romance stories in Tagalog/Filipino, Teen Fiction, Non Teen Fiction including her popular published books like Mapapansin Kaya, Heartless, Every Beast Needs a Beauty and 24 Signs of Summer. All Jonaxx Stories and New Updates are available here..

Comments are closed.