What Lies Beneath The Sand – Simula

Simula He is the best artist. He knows how to color things like how it is supposed to be. Na ang langit at dagat ay asul. Ang mga dahon berde. Ang araw, dilaw. Ang mga ulap, puti. Ang dugo, pula. One color assigned perfectly on things… And you don’t question it because in your heart

Read More

What Lies Beneath The Sand – Kabanata 1

Kabanata 1 Galit Tumikhim ako. Inayos ko ng paulit-ulit ang aking damit at ang aking buhok habang pilit na ngumingiti sa mga nakasalubong kong bisita. Some lingering stares from the group of old people, lalagpasan ko sana ngunit sa huli ay hindi na nila napigilan. “Daniella,” an old bird-like lady called. Ngiting-ngiti siya at sa

Read More

What Lies Beneath The Sand – Kabanata 2

Kabanata 2 Alak Nang naghapon ay naging abala umano ang magkapatid sa negosyo. Apparently, their plant is near here at dinig ko’y malaki iyon. Probably that is where their riches come from, huh. Sa negosyo nilang semento na alam kong nangunguna sa buong bansa ngayon. There is nothing more awkward than dinner. Sa hapag, si

Read More

What Lies Beneath the Sand – Kabanata 3

October 22, 2017 By In What Lies Beneath The Sand Comments Off on What Lies Beneath the Sand – Kabanata 3

Kabanata 3 Marriage That night, he did not even try to glance at me habang kumakain kami ng dinner. Tahimik lamang siya, at kung hindi pa tatanungin ni Senyora Domitilla, hindi na talaga ata magsasalita. “Nagpunta ka raw sa planta kaninang hapon, Zamiel? Why? You did not enjoy Ivo’s party?” Hindi man lang sumulyap si

Read More

What Lies Beneath The Sand – Kabanata 4

October 22, 2017 By In What Lies Beneath The Sand Comments Off on What Lies Beneath The Sand – Kabanata 4

Kabanata 4 Fiancee Tahimik na naliligo si Kajik at ang mga kaibigan niya sa dagat. With some cute looking floaters, they looks so relaxed and calm. Ibang-iba sa pagligo nila kahapon na maingay at puro tawanan. Umihip ang pang-umagang hangin sa aking buhok. Nilingon ko si Ivo na nakikipag-usap sa isang babae. Ngumiti ako. Sa

Read More

What Lies Beneath The Sand – Kabanata 5

October 22, 2017 By In What Lies Beneath The Sand Comments Off on What Lies Beneath The Sand – Kabanata 5

Kabanata 5 Conversation “Habang nasa banyo ka kanina, Miss, nagpapatanong si sir Kajik kung sasama ka ba sa kanila.” Umaga ng sumunod na araw ay naroon na si Petrina sa kwarto para magligpit at tumulong na rin doon. Kagabi, habang naghahapunan kami’y sinabi ni Senyora Domitilla na tutulak sila ni Ivo pa-Maynila para puntahan ang

Read More

What Lies Beneath The Sand – Kabanata 6

October 22, 2017 By In What Lies Beneath The Sand Comments Off on What Lies Beneath The Sand – Kabanata 6

Kabanata 6 Old Gusto kong bumalik. Hindi ako makapaniwalang wala si Zamiel doon gayong inasahan kong naroon nga siya. Lumiliit na ang isla habang lumalayo kami. Nilingon ko si Kajik na ngayon ay katawanan na ang mga kaibigan niya. Ayokong sumalida para lang hingin na pabalikin na ako sa mansyon. But then, how do I

Read More

What Lies Beneath The Sand – Kabanata 7

October 22, 2017 By In What Lies Beneath The Sand Comments Off on What Lies Beneath The Sand – Kabanata 7

Kabanata 7 Noise Imbes na libangin ko ang sarili ko sa masalimuot na pagkakagawa ng lumang mansyon, naging ukupado ang aking utak sa huling sinabi niya. Naglakad ako sa gilid ng bahay at iniwan siya para matakasan ang mga titig niyang nagpapakaba sa akin. Daniella did not want to be engaged at a young age,

Read More

What Lies Beneath The Sand – Kabanata 8

October 22, 2017 By In What Lies Beneath The Sand Comments Off on What Lies Beneath The Sand – Kabanata 8

Kabanata 8 Kiss “Hi, Ace! How are you?” she sounds so happy. Sa background ay naririnig ko ang musikang puno ng percussion. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ang alam ko lang ay magbabakasyon sila ni Ashton habang ako ang tutulak sa Costa Leona para magpanggap bilang siya. “F-Fine, Daniella. Ikaw? Ilang araw kitang

Read More

What Lies Beneath The Sand – Kabanata 9

October 22, 2017 By In What Lies Beneath The Sand Comments Off on What Lies Beneath The Sand – Kabanata 9

Kabanata 9 Still Is this worth it? I was up all night thinking about that. Para ito sa aking kinabukasan, hindi ba? Walang mas mahalaga pa sa pangarap at ginhawa. Is there another way to get my dreams without doing this? Sumagi ang isang tao sa isip ko pero sa huli ay pinutol ko ang

Read More