Waves of Memories (Costa Leona Series #2)

July 10, 2016 By In Waves of Memories 25 Comments

This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author’s imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Do not distribute, publish, transmit, modify, display or create derivative works from or exploit

Read More

Waves of Memories – Simula

July 10, 2016 By In Waves of Memories 473 Comments

Simula Mga butil ng pawis ang ramdam ko sa aking noo. Mainit na luha ang dumaan sa aking pisngi habang sinusubukan kong magising. Warm hands caressed my face. A tall, lean man showed up in front of me and above us is a large chandelier. I know his smile very well. But I can’t remember

Read More

Waves of Memories – Kabanata 1

August 1, 2016 By In Waves of Memories 34 Comments

Kabanata 1 Party Pasado alas kuatro y media nang dumating si Ali sa aming bahay. Sa mga oras na iyon, tapos na ako sa iba pang gawaing bahay. But that’s not even that much. Hindi niya ako pinaglalaba pero minsan, kapag naubusan na ako ng gawain ay iyon ang pinagkakaabalahan ko. Pagka uwi niya ay

Read More

Waves of Memories – Kabanata 2

August 29, 2016 By In Waves of Memories Comments Off on Waves of Memories – Kabanata 2

Kabanata 2 Kiss The cold diamond wire mesh filled the view. Beyond it is the buildings of what seemed to be a school. Students flock from a big gate as the hot blistering wind attacked my face. Sumabog ang aking buhok habang pinapanood ang pagpasok ng mga kalalakihan. My heart felt warm as if someone

Read More

Waves of Memories – Kabanata 3

August 29, 2016 By In Waves of Memories Comments Off on Waves of Memories – Kabanata 3

Kabanata 3 Costa Leona Pinilig ko ang aking ulo nang naalala ko iyong nangyari kagabi. Nahulog tuloy sa buhangin ang damit na nilabhan ko. Napakamot ako sa ulo. Uulitin kong labhan ito. Hindi matanggal sa isipan ko ang nangyari. Ali kissed me. Sa loob ng dalawang buwan, wala siyang ginawa kundi ang maging mahinahon at

Read More

Waves of Memories – Kabanata 4

August 29, 2016 By In Waves of Memories Comments Off on Waves of Memories – Kabanata 4

Kabanata 4 Heartache Hindi na muling nanggulo si Mylene sa akin. Sumasama ako madalas kay Lorie sa palengke para tumulong sa pagtitinda at tuwing nagkakasalubong kami ni Mylene ay umiiwas naman ito. “Usap-usapan talaga ‘yong pagtulak ni Ali sa kanya… Buti nga…” sabi ni Daisy nang namataan naming dumaan siya sa pwesto nina Lorie. Dumarami

Read More

Waves of Memories – Kabanata 5

August 29, 2016 By In Waves of Memories 1 Comment

Kabanata 5 Keep Me Iniwan ko siya sa dancefloor. Ayaw kumalma ng puso ko at kinailangan kong maupo sa silya. I stared at the floor as the mellow music continued to play. Nararamdaman kong sumunod si Ali sa akin pero hindi ko siya nilingon. I stayed still, hoping I can pull, if not all, some

Read More

Waves of Memories – Kabanata 6

August 29, 2016 By In Waves of Memories Comments Off on Waves of Memories – Kabanata 6

Kabanata 6 Higante Paborito ni Ali ang inihaw. Wala ako masyadong alam sa pagluluto pero tingin ko ay kakayanin ko namang gawin iyon. Pinapanood ko siya tuwing ginagawa iyon sa isda o ‘di kaya’y sa kahit anong karne. I guess I can do it. Bumili lamang ako ng uling ‘di kalayuan sa amin. Nagtanong din

Read More

Waves of Memories – Kabanata 7

August 29, 2016 By In Waves of Memories 2 Comments

Kabanata 7 Sting We spent the day together doing our own activities. Nakakatawa nga at kahit abala ako sa ginagawa ay nagagawa ko parin siyang sulyapan paminsan minsan. Naging tahimik din ang aming gabi. Nagluto siya ng pagkain. Once again, I am amazed by his skills in the kitchen. He really can cook! Nang oras

Read More

Waves of Memories – Kabanata 9

November 11, 2016 By In Waves of Memories Comments Off on Waves of Memories – Kabanata 9

Kabanata 8 Friend Hindi ulit siya nangisda. Umagang umaga ay naabutan ko siya sa lamesa namin at nagkakape. He looked at me with wary eyes. Dumiretso na lamang ako sa banyo para makaligo at makapagbihis. My idea everytime he won’t fish is to stay at home and be with him. Pero dahil sa hamon niya

Read More