Sands of Time – Kabanata 40

March 16, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 40

Kabanata 40 Alaala Pababa ako sa hagdanan nang nakita ko ang tahimik na umaga sa bahay ng mga Avila. I saw Raj outside the house, mukhang nag-aayos ng mga plorera sa front yard ng mga Avila. Si Ma’am naman ay nasa kusina at kung hindi niya ako palihim na tinawag ay baka lumabas na ako

Read More

Sands of Time – Wakas

March 16, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Wakas

Wakas Tumingala ako at pumikit. The stream covered my lower extremeties with cold water. Tinukod ko ang aking mga siko sa mga ugat ng kahoy at hinayaan ang sariling damhin ang ginhawa na dala ng paligid. My friends are noisy. Well, I can’t blame them. We all want to have fun. Dumilat ako para tingnan

Read More