Island of Fire – Kabanata 40

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 40

Kabanata 40 Ransom “Roy!” narinig kong marahas na sigaw ng isang lalaki. I am between being awake and sleeping. Hindi ko masigurado kung nananaginip ako o totoong nangyayari na ito. Ang tanging alam ko’y ang lalaking nasa likod ko’y may itim na maskara. Hindi ko kita kung sino at hindi rin ako makaayos ng pag-iisip.

Read More

Island of Fire – Wakas

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Wakas

Wakas “I will initiate the writing of the Pre-nuptial agreement,” she said right after I told everyone that we’re getting married. I was caught off guard by her announcement. Napatitig ako sa kanya. She has that look in her eyes telling me to back off and shut up. This is her choice and she doesn’t

Read More