Island of Fire – Kabanata 20

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 20

Kabanata 20 Type Like his plans, we rode on a commercial boat. Maraming turista ang naroon. Even when it’s not summer, talagang dinudumog ang isla. I can’t stop taking pictures of the sceneries. Lalo na dahil si Radleigh ang nasa center aisle at ako ang nasa gilid at mas kita ang dagat. Even when the

Read More

Island of Fire – Kabanata 21

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 21

Kabanata 21 Taken Sa bilis ng pangyayari ay halos hindi ko na masundan. Nagkakagulo ang lahat ng naroon sa Club. Everyone’s running in all directions. Sa isang madilim na parte ay may biglaang humablot sa akin. The man’s gloves felt rough on my skin. Tumili ako nang pero bago pa ako tuluyang makalayo ay hinigit

Read More

Island of Fire – Kabanata 22

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 22

Kabanata 22 Realize Sinunod ko ang utos ni Radleigh na maligo. Before he left the bathroom, I heard him answer the phone. “Yes. I’ll be out in a minute,” aniya at nilagay ang tuwalya sa kanyang balikat. He went out of the bathroom, leaving me. I understand that this is about what’s going on. Inalu

Read More

Island of Fire – Kabanata 23

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 23

Kabanata 23 Let Go Unti-unting humina ang ingay na galing sa rotor ng chopper pagkababa namin. Nakahilera ang mga bodyguards para salubungin kami nang dumating sa Isla Fuego. The sun is setting. Nag-aagaw na kahel at dilim ang kulay ng langit at mas mahinahon ang dagat ngayon. The violent wind blew my hair. Kinailangan ko

Read More

Island of Fire – Kabanata 24

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 24

Kabanata 24 Good Nagising ako dahil sa liwanag ng sikat ng araw na pumasok sa silid. Bago ko pa madilat ang mga mata ay nararamdaman ko ang mumunting haplos sa aking noo, pabalik sa aking buhok. Quickly, I recalled what happened last night. Exhaustion got me that I lasted only a few minutes after before

Read More

Island of Fire – Kabanata 25

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 25

Kabanata 25 Relief Masyadong naging mabilss ang oras. I slept deeply that night. So peacefully, actually. Pag gising ko’y naroon si Radleigh sa aking tabi, mahimbing na natutulog at bahagyang nakadagan sa akin. His heavy arm was wrapped around my chest, giving me so much comfort. Tinitigan ko pa siya ng ilang sandali habang siya’y

Read More

Island of Fire – Kabanata 26

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 26

Kabanata 26 Problematic Pagkatapos kong mapirmahan lahat ng dokumento para sa aking mga empleyado ay ang mga General Manager naman ng mga banko ang kausap ko. I clearly told them to transfer some of my funds to the companies and people my Dad has debts to. Sobrang bilis ng pangyayari na hindi ako makapaniwalang milyon-milyon

Read More

Island of Fire – Kabanata 27

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 27

Kabanata 27 Jealous “Madaling araw yata siya umalis, Ma’am,” ani Belinda habang nagsasalin ng kape sa kanyang sariling tasa. He must’ve been very guilty. Iyon ay kung may natitirang guilt pa sa kanya. I must’ve forgotten that he didn’t say yes to marrying me. That alone means something. Why this is a big deal to

Read More

Island of Fire – Kabanata 28

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 28

Kabanata 28 Girlfriend “Ano na lang ang inisip ng mag taong naroon? Na sugar daddy kita? I can pay for what you that!” giit ko at natulala nang nakita ang ‘Offline’ na nakalagay sa ATM na tinukoy noong baklang receptionist kanina. Nanggigigil ko siyang hinarap nang napagtantong hindi ko siya mababayaran sa winaldas niyang sampung

Read More

Island of Fire – Kabanata 29

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 29

Kabanata 29 Cook Akala ko’y magiging emosyonal ako pagkakita kong bibilhin na ng ibang tao ang aking BMW pero hindi pala. Maybe, all the drama, the past few days, has made my heart numb. Or maybe, I have finally accepted that things can be replaced. That this has to be done for the betterment of

Read More