Island of Fire – Simula

November 19, 2016 By In Island of Fire 1 Comment

Simula Halos sumabog sa init ang mukha ko habang mabilis na binabasa ang sulat sa aking harapan. I couldn’t hold the piece of paper properly because of my shaking hand. Seething with anger and frustration, pinunit ko ang piraso ng papel at nilingon si Roman na siyang nag-abot sa akin niyon. “How dare him reply

Read More

Island of Fire – Kabanata 1

November 29, 2016 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 1

Kabanata 1 Cell We have just landed on Isla Fuego. Immediately, I went out of the chopper just so I could breathe properly and look at my phone. Ang mainit na hangin ay sinalubong ng aking buhok dahilan ng pagsabog nito. Hinarap ko ang pinanggalingan ng hangin at nakita ang lawak ng asul na karagatan.

Read More

Island of Fire – Kabanata 2

November 29, 2016 By In Island of Fire 1 Comment

Kabanata 2 Motive I cannot believe it! Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Ang magsumigaw o ang mag-isip. The words didn’t come out right because of the packaging tape plastered on my lips. Panay ang sigaw ko kay Roman at sa iba pang mga bodyguards ngunit alam kong ‘di nila ako naiintindihan. Estupido!

Read More

Island of Fire – Kabanata 3

November 29, 2016 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 3

Kabanata 3 Bad Girls I wonder if he already contacted Ethan? I wonder if my father knew what happened to me. But then again… Huminga ako ng malalim. Due to exhaustion, after eating, I dozed off. Kaya ngayon, hindi pa man sumisikat ang araw ay dilat na dilat ako. I feel energized and dirty at

Read More

Island of Fire – Kabanata 4

November 29, 2016 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 4

Kabanata 4 Revenge Kahit sa kitchen ay may nakaantabay na bodyguard. Si Belinda at ako lamang ang naroon pero tingin ko’y dahil iyon sa mga matatalim na bagay na naroon. I have come to realize that forcing him to tell me what his motive is is not effective. Alam kong kasalan ko dahil ako naman

Read More

Island of Fire – Kabanata 5

November 29, 2016 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 5

Kabanata 5 Abduct Isa sa mga sinadya kong ipack ang suot ko. A black silky pair of shorts and spaghetti strap pagkatapos kong maligo. After eating the hot soup. I immediately went to the office. Pagkalabas pa lamang ng aking silid ay mukhang kumpleto ang mga bodyguards. They look very alert. “Humahakbang na po siya,”

Read More

Island of Fire – Kabanata 6

November 29, 2016 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 6

Kabanata 6 Bind Isang katok ang nagpagising sa akin. Imbes na bumangon ay tinabunan ko na lamang ng unan ang aking mukha. Tanghali na yata, base sa matayog na sikat ng araw. Kaninang umaga’y bahagya akong nagising sa ingay ng chopper. Akala ko’y tuluyan na akong magigising doon pero nang nakaalis na’y hinila ulit ako

Read More

Island of Fire – Kabanata 7

November 29, 2016 By In Island of Fire 9 Comments

Kabanata 7 Nostalgic The next day came fast like the strong northern wind. Ginugol ko ang oras ko buong umaga sa pag-aayos ng aking gamit sa aking kwarto. I realized I have only a few clothes. Paulit-ulit na ang damit ko sa halos isang linggo ko rito sa isla. After lunch, I took a nap

Read More

Island of Fire – Kabanata 8

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 8

Kabanata 8 Lightning Nang nakababa ako sa yate ay lumakad si Radleigh palapit sa boardwalk. Hindi ako natinag. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa nasa harap niya na ako. “You’re here,” I said coldly. Hindi ko mapigilan ang pait sa aking boses. I’m not sure what is it for, though. “You went fishing?” he asked

Read More

Island of Fire – Kabanata 9

April 5, 2017 By In Island of Fire Comments Off on Island of Fire – Kabanata 9

Kabanata 9 Fight Nagising ako pagkatapos ng isang malalim na tulog. The manly scent filled my nose as I slowly opened my eyes. Noong una’y hindi ko pa naunawaan kung nasaan ako pero nang unti-unti kong nakita kung sino ang nasa harap ng malaking bintana ay nalaman kong nasa kwarto nga niya pala ako. Kinusot

Read More