Blown By The Wind – Kabanata 12

July 24, 2017 By In Blown By The Wind Comments Off on Blown By The Wind – Kabanata 12

Kabanata 12
Boyfriend

Kahit noong kumain na kami ng desert ni Tita Athena, hindi parin ako lubusang mapanatag. I can’t get over what I just read. I cannot believe that this is happening to me.

Iniisip kong baka sinabi ng Manager ni Zander na iyon ang gawin para masalba sila ni Blair. But damn him! Sinabi niya rin sa akin na kaya niyang talikuran ang showbiz.

Sa galit ko’y nagbabadya na ang mga luha ko. I drowned my tears with food. I diverted my attention to Vincent and Captain Solomon. Nagtama ang tingin namin ni Vincent sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ng kanyang tiyuhin. Before he could say something, I managed to utter my decision.

“I want to allow an interview,” sabi ko.

Bumaling siya kay Captain. Nagkatinginan sila ng ilang saglit pagkatapos ay tumayo si Tita Athena.

“Do you want me to set up a place?”
Umiling ako. “Anywhere will do, po. I just want to clear my name.”

Hindi ko na kailangan ng manager. Hindi ko na kailangan irehearse ang mga isasagot ko. Ngayon pa lang, pinipili ko na ang mga tamang salita. Nagtawag si Captain ng mga staff.

“Anong sasabihin mo?” Vince asked when everyone’s too busy for my request.

Mapait ko siyang tiningnan. Huwag kang mag-alala at isasalba ko rin ang pangalan mo, if that’s what you’re asking me. My God, boys will be the death of me! It’s either they’ll try to harass me, break my heart, or drive me insane!

“Kung ano ang dapat na sabihin,” sagot ko.

A dark storm is forming in his eyes. I can see so many questions and endless thoughts. Tumayo ako at pinutol ang titig namin.

“Excuse me,” I said and started walking towards the door to bravely face the paparazzi and the media.

Tama ang hinala ko. Some shameless unknown group were around the VIP room just waiting for us to come out. Nang lumabas ako’y agad nila akong pinuntahan para makausap. Hinarangan agad sila ng mga waiter at staff ng hotel na tingin ko’y inutusan ni Captain para protektahan ako.

I don’t remember the press being this wild towards me. Well, maybe because this is a big scoop since the largest current loveteam is involved. Kung tutuusin, kaya kong sirain silang dalawa sa galit ko. They are so selfish. To save their asses, they chose to degrade me. But no… I won’t stoop down to their level.

“I will allow an interview with my chosen media men. But I want to review the questions first,” anunsyo ko para marinig ng lahat.
“Eury! Sa amin ka na!” the paparazzi from tabloids are shouting like rabid animals.

Umiling ako at tinukoy kung sinong grupo ang gusto kong mag interview sa akin. Ang napili ko ay iyong grupo ng tatlong bading na hindi ko sinasadyang nakahalubilo kanina sa lobby. I chose them because they come from a decent company. Kumpara sa ibang narito.

“Eury, I have arranged the sea side sofa,” narinig kong sinabi ni Tita Athena.

Hindi na ako humindi. Maeeskandalo ang ibang guests nila kung magpatuloy ang mob doon sa loob ng restaurant kaya sumang-ayon na ako roon. Nilingon ko ang VIP room at nakita kong nakalabas na si Captain at si Vincent. Vincent’s cold eyes bore into me. His arms are crossed as he talks cooly to the older man.

I tore my eyes off him and started walking towards the exit. Sumunod ang mga staff pati na rin ang iilang media na uhaw sa mga sasabihin ko.

Pinapili ako kung dim lights ba o iilawan ng mas maliwanag. Pinili ko iyong tama lang at naupo na sa sofa na naroon sa harap ng dalampasigan, malayo sa iilan pang guest na tahimik na kumakain ng kanilang hapunan.

“Are you fine here, Eury?” Tita Athena asked.
I nodded. “Thank you for the help, po. This is fine. I’m planning to have a candid interview but I guess this place is much better.”

Tumango siya at ngumiti.

“Tatawagin ko lang ang ibang staff, hija.”

Nakakahiyang inabala pa ng tiyahin ni Vince ang sarili niya para lang matulungan ako. Naupo na rin sa tapat na sofa ang isa sa tatlong bading na nakausap ko kanina sa front desk. Dalawa silang mag-iinterview sa akin, ang isa’y may hawak ng DSLR camera. Nagtatalo pa ang iba. Anila’y mas maganda ang dala nilang camera but then I refused them. They can all just record whatever I’m going to say.

“Wala ka bang dalang P.A.?” tanong ng mag-iinterview sa akin.

That part is what I’m not going to say. Hindi malinaw sa aking kung ano ang nangyari sa kay Hubert at kung sasabihin kong galing akong shoot kasama ang lahat ng namatay sa apartment ni Hubert, na maaaring pinatay nga nito, lalaki pa ng husto ang issue.

“Kung sa bagay, you don’t need make up. You’re glowing even without it! What’s your secret?” he smiled at ibinigay sa akin ang isang papel.
“Is this going to be part of the question?” tanong ko.
Humalakhak siya. “No. I’m just wondering since I know who’s…” Natutop niya ang bibig niya na para bang ipinagbabawal ko iyong sabihin.

Dinungaw ko iyong mga tanong sa papel. Namili ako roon kung ano ang komportable kong sagutin bago ibinalik sa kanya.

“I haven’t watched all of the interviews of the involved people. Kay Zander, hindi.”
“It’s here…” mabilis niyang ipinakita sa akin ang kanyang cellphone.

He clicked a link and immediately Zander’s words filled the air.

“The rumors are not true. I don’t have any romantic relationship with Eury. It has always been Blair.”

Tumango-tango si Zander sa hindi kitang kausap. His face looked tired and weary ngunit nakatitig siya sa kausap na para bang sigurado siya sa sagot.

“Those pictures are just friendly. I’m friends with Eury but we definitely have no relationship with her.”

Narinig ko ang huling tinanong na hindi na sinagot ni Zander. He’s asked if I am a third party since Blair is suggesting it on her interviews and tweets! Umiling na si Zander at umaalis. Naputol ang video. Inexit ng may hawak ang link at ipinakita sa akin ang Twitter account ni Blair.

Blair: Someone is obviously a mistress in the making.
Blair: Using charm and her face to cover up ugly attitude.

Marami pa iyon. Agad akong tumuwid sa pagkakaupo at matamang tiningnan ang nasa aking harap. My view is dotted with so many other media men around who will try to record whatever I have to say. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong kalalabas lang ni Captain at ni Vincent para panoorin ang gagawing interview.

“I’m ready,” deklara ko.
“Let’s start, then,” medyo natataranta nilang sinabi at agad ng pumwesto.

Agad na lumapit ang iba para masagap sa kanilang recorders ang mga sasabihin ko. Nakita kong nag rerecord na sa camera kaya bumaling na ako sa mag-iinterview.

“Good evening Eury, thank you for allowing us an interview. It is an honor to be trusted by you.”
Ngumiti ako, no trace of humor anywhere.
“So let’s start, days ago, the news and pictures about you and Zander Mendez surfaced on the internet. Anong masasabi mo roon?” tanong nito, ngayon seryoso at may fake concern na sa tono.
“Well, just like what the people involved said, those are pictures of me and Zander together.”
“Does this mean anything?”
Kumurap-kurap ako. I shifted on the other side before shaking my head. “No.”
“You’re not in a relationship with Zander?”
“I’m not.”
“Never or not anymore?”

Fuck! That wasn’t in the script! Adlib lang iyon at hindi ako nakapaghanda roon!

“I’m in a relationship with someone right now,” nasabi ko para masalo ang sarili sa pagsisinungaling na hindi ko na dapat pang gawin.
“Oh! Uhm, so you’re not involved, in anyway, of Blair and Zander’s relationship?”
“I’m good friends with Zander, that’s all.”
“Ano ang masasabi mo sa mga taong nagsasabing third party ka raw sa relasyon ng dalawa.”
“I find it funny, actually. Sa dami ng nangyayari sa buhay ko ngayon, tingin ko’y wala na akong panahon sa mga ganitong klaseng kababawan.”
“Ohh!”

Suminghap ang mga naroon at narinig ko ang bulung-bulungan.

“So you’re so in love with your current boyfriend, Eury?”

Fuck! Hindi ko rin ito nabasa sa listahan ah! Ito ang mahirap kapag mag-isa at walang manager! People take advantage of me! And I cannot just stop the interview because I’m sure some will even include my reaction!

“Yes,” mataman kong sinabi.

Uminit ang pisngi ko lalo na noong naghiyawan sila at nilingon sa gilid kung sino. Hindi na kailangang tanungin kung sino ang boyfriend ko. Lahat ng naroon ay alam na kung sino iyon. Their eyes darted to wherever Vince is.

“That’s all. Thank you very much for this, Eury. Kailan ka babalik ng Maynila?”

Kahit iyang huling tanong ay mahirap sagutin! What the hell?

“It depends…” I trailed off.
“When his project finishes?” nang-iintrigang tanong sa akin.
“Uh, no… That’s going to be a month or less from now. I have to go back to Manila probably within this week or next.”

Nagpipigil ng ngiti na yumakap ang nag-interview sa akin. Nakipagbeso ako pagkatapos ay tumayo na. Pinaunlakan ko ang iilang pictures na hiningi sa akin hanggang sa may ilang turistang namataan ako at nakilala.

Pagkatapos ng pictures para sa lahat ng naroon ay iyong mga turista naman ang pinaunlakan ko. I am not even sure if this is safe. I don’t understand why I am not that cautious when Hubert has escaped multiple murder and is on the loose now. Kung ano man ang alitan nila ay nakasisiguro akong involved ang issue namin doon. And he knows that I am alive and just somewhere in Aklan!

Sa kalagitnaan ng pagkukuha ng pictures, hindi ko maalis iyon sa utak ko.

“Narinig ko na narito ka raw, dinala ko ang CD ng Astra at isang poster mo,” sabi noong isang lalaki na siya lamang may merchandise ko.

Tumango ako at tinanggap ang Pentel para maisulat ang pangalan niya. He shyly waited for me to finish my autograph. Nang natapos ay nanghingi muli siya ng isa pang picture.

Pakiramdam ko’y hindi na matatapos ito. People realized who I was because of the interview, now some are lining up just for a picture. Habang inientertain ko lahat ng lumapit, binabantayan naman ako ng staff at iilang security ng hotel. Kung tutuusin, hindi na iyon obligasyon ng hotel. Pero dahil kilala ni Vincent ang may-ari ay inakong responsibilidad na iyon.

Nakipagkamayan ako sa dalawa pang lalaking nahihiyang lumapit. Pinagitnaan nila ako sa picture. Nahagip ng aking tingin ang ‘di kalayuang sofa sa hilera namin. Nakita kong naroon na si Vince kasama si Captain Solomon. Beside them are some of the staff, serving some hard liquors. Ang mga mata ni Vincent ay nakatoon sa akin, malamig at matalim.

“Eury! Aakyat ka na sa hotel room mo o dito ka muna? Dito muna tayo so we could chat! We’re ordering wine.”

Ang ibang mga miyembro ng media ay may katawagan na. Ang iba’y abala sa pagpipindot sa kani-kanilang mga cellphone. Siguro’y pinapasa na ang mga detalyeng sinabi ko.

“Hindi, sige. I need to, uh, go to their table.”

Hindi ko na kailangang tukuyin kung sino. Madrama lamang silang tumango na para bang nakakaintriga talaga ang lihim ko.

I waved at them goodbye, leaving some onlookers and curious guests. Nang palapit na ako sa sofa kung nasaan ang dalawang lalaki, narinig ko ang tawanan nila.

Vincent lazily stretched his hand to get a glass of bourbon. Nang nakita ako’y agad na napawi ang tawanan at ang tanging natitira ay multo ng ngiti sa kanilang pinag-usapan.

He sipped on his glass as he watched me sit beside him.

“Kumusta ang interview?” tanong ni Captain.
“Ayos lang, po. I just gave them the answers they want para hindi na sila manggulo pa.”

Vincent’s hand rested on my thigh. Halos maestatwa ako nang naramdaman iyon. But then he quickly removed it. He just wanted my attention. Tinapik niya ang kaliwang gilid niya.

“H-Huh?”
“Dito ka sa kabila. I don’t want people to easily ogle on you just because you’re on that side,” anito.

Napatingin ako kay Captain sa harap. His eyebrows shot up. Ang kanyang ngisi ay tinabunan niya ng pag-inom.

Nakaupo na ako sa kanan ni Vincent nang tumayo si Captain Solomon. Tuwid ako sa pagkakaupo habang pinagmamasdan si Captain na nagpipigil ng ngiti habang pinagmamasdan kaming dalawa.

“I’ll just check on my wife. And probably give you two some privacy?”

Namilog ang mga mata ko. Umiling agad ako at nilingon si Vince para manghingi ng suporta sa pag-alma ngunit tumango lamang ito na parang mas sinang-ayunan pa ang sinabi ng tiyuhin.

“Good night, Vince, Eury… Enjoy your stay!” he said, marked with finality.
“T-Thank you and good night, too. Please, send my regards to Tita Athena,” mabilisan kong sinabi.
“No problem,” he said as he excused himself.

Ngayong kaming dalawa na lang ni Vincent, with media around, I feel as though I’m in the hotseat. No, mas malala pa riyan. Pakiramdam ko’y mahihimatay ako sa biglaang kaba at pamamawis. I am always confident whether in front of the camera or the stage but why am I always so nervous around him. One of these days, I’m going to get some sample of his whatnots just so I will understand my kryptonite.

Diretso ang tingin ko sa harap. I’m just suddenly reminded of my attitude whenever we have guests at home. I would always be prim and proper, just like my sisters.

Hindi ko man tiningnan ay naramdaman ko ang paglahad ng braso niya sa likod ko. Kumuha siya ng isang baso ng alak at sumimsim doon, with movements like that of a big wild beast – fluid and graceful.

I was born rich and am expected to be prim and proper. He’s an orphan and a bit different from the upbringing I have. He’s crass, very male, and rough. I’ve known people, men, who are like that. But I don’t react this way towards them. Kaya bakit ba talaga, Eury?

Ibinalik niya ang baso sa nakadapang lamesa at nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang paninitig niya sa akin.

“Let’s talk about this arrangement,” matapang kong sinabi sabay taas ng noo para ipakitang seryoso at business like ako.

From all of this events, I have summarized it on my brain.

Una, may krimeng nangyari sa mga taong involved sa sinapit ko sa Romblon. If people will dig deeper, which I doubt, they will realize that something happened on my shoot. Where is Hubert? Did he kill his friends? What was his reason? I don’t understand.

Pangalawa, Vincent wants to clear his name from the scandal I made years ago. To clear his name, he wants me to pretend that we’re together.

Pangatlo, Zander just ruined my image in showbiz. To cover up, I would take advantage of Vincent’s offer. Kung magbabayad na rin naman ako ng kasalanan, dapat ay pagkakitaan ko na rin iyon, hindi ba?

“Come closer, then,” he whispered sensually.

Napakurap-kurap ako sabay tingin sa kanya. The evilness of his gaze is so evident. Alam niya kung ano ang nararamdaman ko. I immediately moved closer just to prove to him, and to myself, that this is all nothing.

Humalakhak siya nang nakitang ang distansya namin ay kulang pa sa lapit, na hindi pa nagdidikit ang aming katawan. But I couldn’t take it anymore. I moved a bit at nagulat ako nang sinabayan niya iyon ng pagtulak sa aking katawan palapit pa sa kanya. His hand behind me pushed my shoulder just so I could crash on his chest. His right hand pushed my thigh to meet his left leg.

Ngayon, ni hindi na ako makaurong at makalagay ng distansya man lang dahil nanatili na ang mga kamay niya sa kung saan ako tinulak. Damn him! Whatever I’m feeling, this is not just because of my crazy self! This is because of him!

“Can’t we talk without being this ridiculously close?” pagalit kong sinabi kahit na abot-abot na ang tahip ng puso ko.
“I don’t want anyone to hear about it,” he said in a drawl that’s always attracted me and probably the flowerpot beside that torch in front.

Matalim ko siyang tinitigan para maghamon. Nakatingin lamang siya sa akin, eyes like that of a gladiator ready for a bloodbath.

I tore my gaze and looked at whatever’s in front of me. Taas noo kong tiningnan ang nasa harap.

“What is your plan?” mataman kong tanong.
“You’re still living with your parents,” aniya.

Anong ibig niyang sabihin riyan? Yes, I am still living with my parents. Ako na lang ang tanging natitira sa aming magkakapatid sa bahay. Not that my parents are always around our house, though. Halos ako na lang lagi ang natitira sa bahay namin.

“What about it?”
“When we’re back in Manila, you’re going to live with me.”

Pakiramdam ko ay pwedeng magprito ng itlog sa pisngi ko sa biglaang sobrang init nito. Nilingon ko si Vincent and I cannot believe that there is no humor in his eyes when he said it. Is he serious?

“We don’t have to! Why can’t we just tell other people that we are in a relationship-“
“Shh…” He put his index finger softly in the middle of my lips just to stop me from saying more.

Natulala ako sa kanya. I cannot fathom how stupid I am when it comes to him. Ngayon ko lang talaga natanto na sa buong buhay ko, all my moves are calculated and proper, but with him, I cannot seem to find the right things to do.

“You’re raising your tone,” wika niya sabay sulyap sa likod namin. His fingers traveled down towards my chin and rested on my thigh.

His eyes turned to me after that. Ngumuso siya, ang mapupulang labi ay agaw-pansin dahilan kung bakit ako napatingin. I shut my eyes tight, trying to get my shit together.

Years ago, even without physical closeness, my attraction in disguise of anger has allowed me to do so many reckless things. Ngayong ganito na kami kalapit ngayon, I can only imagine what it will allow me to do!

“You expect me to say it softly when you’re asking me to do ridiculous things?” mas mahinahon na ang boses ko.
“My girlfriend should live with me,” he said.

Gusto kong tumawa. Nagdidilim ang paningin ko habang tumatakbo ang utak ko sa barikada ng limitasyon. Not there, you stupid fool!

“And I wonder how many girls has lived in your place? I cannot imagine that!”

The smirk on his face made me irrationally mad.

“Oh, someone has been stalking me for the past years.”

Napahigit ako ng malalim na hininga sa pagkapahiya. I want to push him away, especially now that he’s this dangerous! Hindi ko nga lang iyon magawa dahil paniguradong may bagong headline na naman bukas kapag nakita kaming nagre-wrestling dito. Not that I can even move him an inch, though!

“I am not stalking you! Excuse me! I just assumed that you have dated a lot dahil ganoon ka naman, hindi ba? And so, you’re confirming that all your other stupid side chics lived in your home!”

I controlled my bursting emotions. Parang bulkang sasabog ang puso ko sa galit ngayon.

“So where do you want to live, then? I’ll buy you a house.” He smirked.

Naputol ang litid ko sa kanyang sinabi. He just confirmed it twice! Why is this a big deal to you, fool!? We’re here to talk about the business deal he’s offering! Give and take relationship ito! I can gain from it! I can clear my name because of him, as well. He can clear his by being with me! Kaya dapat wala na akong problema rito!

Itinulak ko siya dahil hindi ko na nakayanan na dalawang beses niyang kinumpirma iyon. Ruled by emotions, I just have no talent for logic and thinking. This explains my academic weaknesses.

Bago ako makalayo ay ibinalik niya na ako sa dating distansya. Hinagilap niya ang aking palapulsuhan at binaba iyon sa aking hita para pigilan na mangtulak pa sa kanya.

Now we’re even closer. His other hand has reached my waist, trying to get a hold of me.

“I’m not one of your cheap whores, Vince! May atraso ako sa’yo pero wala kang karapatang ituring akong g-ganito…”

The anger I’m feeling materialized. Ang bata kong puso noon, kapag nasasaktan ay bumabagsik at nagiging bayolente. But my heart has changed. For years, I have learned. And right now, all it could do is cry.

The tears trickled down my face. Hindi ko ito kailangan. Hindi dapat ganito. Ano ang problema kung ganoon nga ang gusto niya? Bakit hindi? Ano ngayon?

He immediately wiped away my tears. Asshole! Damn, I hate him! Damn, I should just leave him! Paniguradong pinupunasan niya lang naman ang luha ko para ipakita na inaalagaan niya ako.

“I’m sorry, I’m kidding,” he said his voice laced with concern. “I’m living in a condo unit pero kung gusto mong bahay ang tirhan natin, bibili ako ng bahay.”

Men and their offer of houses. Why am I so prone to these assholes?

I glared at him. Mas maamo ang mukha niya ngayon, seryoso at nananantya. Kung nakamamatay lang ang titig ay kanina pa siya pinaglalamayan.

“Huwag ka nang mag-aksaya ng pera. I am perfectly fine with our mansion. Why don’t you just pick me up whenever we have to play pretend and drive me home after. Pareho lang iyon. And that would be convenient since I don’t have to… bring my things back when we’re done with it.”

Fuck.

Nanatili ang tingin niya sa akin, tila walang narinig sa kahaba ng sinabi ko. His lips curved and he tilted his head. Ang kanyang mga mata ay nasa kamay niyang ipinako ang kamay ko sa aking hita.

“I don’t bring women in my condo,” he said. “Sanay ka sa isang bahay kaya kung gusto mo ng bahay, bibili ako.”

Natigil ako sa paghikbi. Hindi ko alam kung bakit sobrang nabigla ako.

“But if you find my condo unit convenient, then we’ll stay in my condo. You have no other option but the two. I’m not going to let you live with your parents anymore.”

Nanuyo ang lalamunan ko. Bakit parang wala akong say sa mga desisyon dito?

If I point out that we’re not married, we can’t live together, baka mamaya alukin niya na ako ng kasal kaya hindi ko na ginawa.

“What about the media?”
“Oh, isn’t that what you just said? We’re together? So why do you worry about it?”

Lumipad na ang utak ko sa mga maaaring mangyari. For sure the issues about me being a third party will end. Ngunit paano si Mommy at Daddy? Would they allow it?

Mapait kong inisip ang maaaring magiging reaksyon ni Daddy. He liked Vince as a person that he’s willing to give his company to him. He’s willing to sell out his daughter just so Vince could stay in our family. Pero paano ngayong malalaman niyang hindi ang gusto niyang anak ang karelasyon ni Vince? Would he hate me for it?

Tumunog ang cellphone ni Vince sa aking bulsa. Bumaba ang tingin niya roon kaya kinuha ko iyon at agad na tiningnan kung sino ang tumatawag. Nanlaki ang mga mata ko nang nakitang numero iyon ng aking Manager. Without hesitation, I answered it quiickly.

“Tita, si Eury ito.”
“Eury!” Tita sounds so lively. Isang bagay na nakapagtataka gayong gabi na at paniguradong pagod na siya sa lahat ng issue para sa araw na ito.
“Po!?”
“The news will break any time now but I just have to confirm this from you! Is it true? You’re in a relationship with a famous non-showbiz bachelor?! Or is this just for show?!”

Nasapo ko ang noo ko sa panibagong problema. Ano ang sasabihin ko sa mga nakakaalam ng relasyon namin ni Zander? Ano ang iisipin nila kung sasabihin kong totoo iyon? At agad-agad akong nakahanap ng iba?

“Architect Vince Hidalgo, Eury? The only Filipino Architect among the three who designed one of the tallest skyscraper in Singapore and the one in Dubai?” halos pahisterya ang tinig ng Manager ko.

Kulang na lang ay ilista niya lahat ng gawa ni Vincent sa tawag na ito. I don’t think there’s another Vincent Hidalgo here.

“Yes, Tita,” sabi ko.
“What about your relationship with Zander? Is this just for show, Eury?”

Huminga ako ng malalim at tumingin kay Vincent. Naghahamon ang kanyang mga mata. Sa lapit niya sa akin, pakiramdam ko’y narinig niyang lahat ang pinag-uusapan namin ng aking Manager.

“No. I am really in a relationship with him.”
“Paano nangyari-” she cuts herself off. “Someone’s calling… I need to answer a few calls because I’m pretty sure the news will be out tonight! My God!”

Kinagat ko ang labi ko.

“Are you sure, Eury? Is he in the Philippines, by the way? He isn’t abroad?” diskumpyado pang tanong ni Tita sa akin.
“He’s with me right now. This is his number, by the way.”

Tita cursed. I can imagine her puffing a cigarette and trying to get a hold of herself. Hindi ko alam kung saan ko pa nakuha ang lakas ng loob para ngumiti.

“You did not tell me… All this time…” now her voice is sweet.

Gusto kong umirap. Well, why, yes. Vincent can seduce any woman of any age, shamelessly. Why is this even new to me?

“Text me the exact address of where you are. By the way, do you know? Maybe you can give him the phone and let him tell me the exact address so I can send Genta to you right away.”
“Okay, I’ll give the phone to him,” I said.

Tita cursed again. Akala ko’y aayaw si Vince ngunit tinanggap niya iyon nang ‘di ako nilulubayan ng tingin.

“Hello, yes, this is Vincent Hidalgo,” his low voice sounds great in person. I can only imagine hearing it over the phone.
“Oh, hi! H-Hello, Architect! It is a real pleasure to be talking to you right now. I am so glad,” rinig ko ang malambing na boses ng aking Manager para kay Vincent.

Of course, right? What the hell? Umirap ako at umiling. At least someone can justify my actions.

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

31

Jonaxx on FacebookJonaxx on InstagramJonaxx on Twitter
Jonaxx
Jonaxx
Writer
The Official Website of Jonaxx Stories. She writes romance stories in Tagalog/Filipino, Teen Fiction, Non Teen Fiction including her popular published books like Mapapansin Kaya, Heartless, Every Beast Needs a Beauty and 24 Signs of Summer. All Jonaxx Stories and New Updates are available here..

Comments are closed.