Blown By The Wind – Kabanata 10

July 24, 2017 By In Blown By The Wind Comments Off on Blown By The Wind – Kabanata 10

Kabanata 10
Anger

Nakatitig ako sa TV habang pinagmamasdan ang paulit-ulit ng pagkakabalita sa nangyaring krimen sa mismong apartment ni Hubert. Hindi maalis ang mga mata ko kahit na ang kilabot ko’y hanggang buto.

Three dead bodies of the men who were with me in Romblon littered on the floor. And dugo ay kung saan-saan. Found in the crime scene are grams of prohibited drugs. It is assumed that they were all high from it when the incident happened.

“Ate Ganda, mag didinner na raw,” Milo said.

My eyes are glued on the television, even after the reports. Kahit na commercial break na ay nakatunganga lamang ako roon.

Milo tugged the hem of my skirt. Nilingon ko ang bata. He cocked his head to another side, without his usual smile.

“Bakit, Ate?”
Umiling ako.
“Kakain na raw po, sabi ni Mommy.” Nanatili siyang seryoso.

I suddenly realized that my expression must’ve been scary. I tried to smile, kahit mahirap. All my insides are turning. I couldn’t stop thinking about their dead bodies on the floor.

Masama ang ginawa nila sa akin ngunit hindi sumagi sa utak ko na ganoon ang mangyayari. All I want is to be safe, not to avenge whatever they did to me.

Kasama si Milo ay pumanhik na ako sa kusina. Ang naroon ay si Cassandra lamang. Sa malapad na lamesa ay mahabang lamesa na kayang upuan ng marami, kami lamang ang naroon.

Cassandra must’ve seen my expression. She smiled, iginiya ako sa aking upuan.

“Nasa Library sila, abala para bukas. Lunes kasi at pupunta ulit sila sa site para sa ginagawang proyekto,” she said like answering my unvoiced question.

I nodded. Naupo si Milo sa harap ko. Umupo na rin ako roon habang si Cassandra ay nag-aayos ng mga kubyertos. Tahimik kami, tanging ang mga kubyertos lamang ang naririnig. And I know Cassandra’s eyes is on me all this time.

“Ate Ganda, saan ka matutulog ngayong gabi?” tanong ni Milo habang kumakain kami.

Hindi ko masagot ang kanyang tanong. Nagkatinginan kami ni Cassandra. Her spoon is caught mid-air because of her son’s question.

“Milo, Ate will sleep in Tito Vincent’s room,” malumanay na paintindi ni Cassandra sa anak.
“Huh? Bakit? Pwede siyang matulog sa kwarto ko, Mommy. Ate Ganda, you can sleep in my room instead. I will sleep beside Mommy if you don’t want a boy beside you,” he suggested.

Bahagya akong nagulat. Hinawakan ni Cassandra ang balikat ng anak. She smiled at me apologetically and whispered something to his son.

“She will be okay, Milo. Your Tito suggested that. It is okay.”

Nilapag ko ang kutsara sa aking plato. Masarap ang luto ngunit tila wala akong gana. The shocking news about what’s happening way back home is making me too preoccupied to even feel hungry.

“Pasensya ka na,” si Cassandra.
Umiling ako. “No, it’s okay. Ako dapat ang magsorry. I know that my presence here only stirred up old memories.”

Nanatili ang tipid na ngiti sa kanyang labi. Tila tinatanya ang mga sinasabi ko.

Iginala ko ang mga mata ko. Kanina nang una akong nakapasok sa dining area, hindi ko masyadong nakuha ang buong detalye ng mga muwebles at palamuting naroon. Kahit man sa sala o sa mga pasilyo ng bahay ay hindi ko rin nakuha. But now, after all the chaos in my mind, my eyes are just suddenly glued on the paintings on their walls.

“If only I have the means, I will not waste my time…” I continued as I started looking at each of the paintings above bago ko binalik kay Cassandra ang aking mga mata. “I’m really sorry. Tomorrow, baka mayroon na akong pera at makakaalis na ako rito.”
“Vincent and his team will be on the site tomorrow. Buong araw silang naroon. Kung may plano kang umalis, sana ay masabi mo sa kanya muna.”

Sumagi sa isip ko ang napag-usapan namin ni Vince kanina sa dalampasigan. A man like him, who is accustomed to having girls the way he wants them, I doubt that he’s serious with his offer. the familiar beating of my heart started. Napakurap-kurap ako.

“I will.”

Unconsciously, my eyes went to the paintings again. In between those paintings is a head of a deer. Sa kabila ay ganoon din ngunit mas malaki iyon. Ngayon ay pati si Cassandra ay inangat na rin ang tingin sa mga paintings.

“I’m sorry. I’m just fascinated with the paintings above,” paliwanag ko. “The woman looks just like you and the man looks like Vincent.”

I squinted my eyes and saw a signature below the paintings. Hindi ko lubusang makita dahil maliit pero may isang malaking V na nauna sa pangalan nito. So… these are his ancestors?

“Kulot nga lang ang buhok ng magandang ginang sa taas, but her features looks just like you,” I said.
“She’s my grandmother,” sagot niya.

Tumango ako at uminom ng tubig. Muling tiningnan ang mga lalaking nasa paintings. One is on a horse, topless, with black boots, and faded jeans. He maneuvered the horse for a seeming drift. Malaki ang katawan, gaya ng kay Vincent. He looks ruthless, ragged, and rough. His muscles are strained while holding on to the ropes. A familiar uneasiness filled my gut. Hindi ko alam kung bakit.

Isang buntong-hininga ang narinig ko galing kay Cassandra. She pointed at the top most center, a man in his gray hair and suit.

“That’s my grandfather,” aniya.

Muli ay itinuro ang iilan pang mga lalaking naroon. They all looked almost the same. Parehong mga matitipuno kahit na nakapormal. With the aura of rough and ruthless with a hint of mystery. Even how the brows were arched, they all looked ridiculously intriguing. Para bang may mali sa tinitingnan nila at sila lang ang may alam kaya may tinatago silang ngiti. Damn, I hate that kind of demeanor. I have always been sure of myself, even with the insecurities from my family. But being watched with eyes like that destroys my confidence for whatever reason.

“These are his sons. And my father…”

Itinuro niya ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Vincent. He looked ridiculously handsome and ruthless, the same aura Vincent is giving out. Kaya naman napabaling ulit ako sa lalaking nasa kabayo.

“That’s Wanda.”

One thing about their woman, they all looked classy and untouchable. They all looked stiff. Tila ba walang pwedeng makipagbiruan sa kanila dahil masyado silang pormal.

“Who’s that on the horse?” hindi ko na napigilan.
“That’s Vince.”

Halos masamid ako sa iniinom. I slightly coughed bago tumango. Damn it! I seriously have that… style, huh?

Tumuwid ako sa pagkakaupo.

“Tita Vince is so cool, Ate Ganda, right?” wika ni Milo.
Tumango ako para hindi mabigo ang bata.
“If you’re wondering kung paano kami nagkahiwalay at kung paano siya naging ulila sa murang edad, our parents died after his birth. Umalis ang mga magulang ko sa lugar na ito at ibinigay kami sa mga kakilala lamang. I got a bit lost in my childhood years, pa iba-iba ang naging tirahan ko kaya mas maging nahirap akong hanapin.” She smiled. “Now, we’re back here trying to fix the mansion and the land our parents and ancestors owned.”

Marami akong gustong itanong ngunit pakiramdam ko’y wala akong karapatan na malaman ang history ng pamilya nila. I am nothing but an intruder to this seemingly old rich family. I know because my father is an Architect. This house is built probably a hundred years ago but the wood used were that expensive to last until now. At sino ang makakabili ng ganoong klaseng mga materyal? Ang mga mayayaman lamang.

“I really thought he’s an orphan. All this time, my father really believed that he doesn’t-”
“Technically, we’re both orphans. Parehong patay na ang Mama at Papa noong bata pa lang kami.”
I nodded again.

Ilang sandali pang pahapyaw na usapan tungkol doon ay natapos na rin kaming kumain. Wala silang kasambahay at nakita kong si Wanda o siya lamang ang nagluluto at nagliligpit. Sa mga pagkakataong ganito na wala si Wanda, maaaring si Cassandra nga lang talaga ang gumagawa. Maaaring tumutulong na lang din ang mga kasama ni Vince.

“Let me do the dishes,” I offered.

Nagtulungan kami ni Cassandra sa ginagawa. Pagkatapos noon ay niyaya niya na si Milo na umakyat dahil may titingnan yata sila sa computer. And now, I’m left here all alone to think if I should crawl to Vincent’s bed or what.

I turned the TV off. Wala nang balita tungkol sa mga insidenteng iyon. I know my manager told me to log in to my accounts but I don’t want to bother Vince and ask for his gadgets.

Nilapitan ko ang library at narinig ko ang usapan nila sa loob. Teknikal ang usapin ngunit nagtatawanan din sa kalagitnaan. Naririnig ko ang tinig ni Vincent, in a low lazy drawl, deeper than the other men’s voice.

I stiffened beside the door of the library. Ngumuso ako at tiningnan ang aking mga paa sa sahig. I curled my toes when I realized something.

As a child, a teenager, I was never really mean to anyone. Even to the people who disliked me. Sa isang tao lang ako naging marahas at naging masyadong masama. I may lack labels for different emotions in the past, but right now, the experience has opened my eyes to the names.

I was not, never, jealous of him. I was attracted. I was scared. I made excuses for that.

I heard the hardwood croak. Naramdaman kong may papalapit sa pintuan galing sa loob at ang tawanan ay biglang kumalma. Like a ghost, I started walking briskly past it and towards the room where I was lead just this morning.

Pagkabukas ng pintuan sa library ay siyang pagsarado ko ng pinto sa kwarto ni Vincent. I sighed and silently cursed myself.

What the hell, Eury!? Your stalking skills is coming to surface again! That is just gross! Damn it! And all this time, I was so convinced that I have finally changed! That I cannot do those things again! I cannot be that impulsive!

Ang galing kong umintindi sa parents kong nagkulang sa atensyon sa akin. Ang galing kong umintindi at tumanggap ng insulto galing sa ibang tao. I am so good at handling my best for everyone but I am completely failing on this part of my life. The part where Vince is concerned. Which I thought would never hit me again but here I am not.

Binagsak ko ang sarili ko sa kama niya. The scent of his sheets immediately filled me and my head went fuzzy. The aftershave, mint, and a mixture of fresh green leaves and morning dew like his unique scent made me a bit high. Pinikit ko ng mariin ang mga mata ko. Nagtatalo ang dalawang dati’y magkasundo na parte sa aking sarili.

Ayos lang, Eury. At least ngayon, hindi ka baliw. Hindi mo dinideny ang iniisip mo.
Hindi ayos ‘yan, Eury! Umuwi ka na sa inyo! Mag-aantay ka nanaman ba na ma obsess sa lalaking iyan?

“Damn it, Eury! Will you get a hold of yourse-”

In the middle of my mutterings, the door opened and Vincent’s hawklike eyes immediately found mine. At dahil hindi naman ako nagpatay ng mga ilaw noong pumasok ako ay kitang-kita niya na kinakausap ko ang sarili ko ngayon!

Oh my God! Maybe he realized I’m crazy? Aatras na siya sa offer niya na ganoon? O may offer ba talaga na ganoon? At bakit ba big deal na offer iyon para sa akin?

Tumikhim ako at agad bumangon sa gulat. Nag indian seat sa kama niya at palihim na kinuyom ang kamao sa iritasyon sa sarili.

“Am I going to… uh… sleep here?” tanong ko bilang pag-iiba sa usapan.

Wala naman kaming usapan pero imbes na isipin niyang nababaliw na nga ako, tinanong ko na lamang siya noon.

“Yes,” he said and then he went to his table to get something from the drawer.

I want to mutter so many curses but I don’t want him to think that I am talking to myself so refrained. Nilingon kong muli siya. His broad back trying to reach something on his drawer is giving me again so many curse-worthy ideas.

Nang nilingon niya ako ay tumuwid ako sa pagkakaupo. I’m just suddenly feeling all classy like the Hidalgo women in their paintings.

“Bukas ay baka may pera na ako, lilipat ako sa pinakamalapit na hotel. The Coast is it?” I asked in the most confident way I can.

Hinarap niya ako. I’m trying so much to look at his forehead instead of his eyes or his body. Even with all my parent issues, I have always been confident around other people. Be it on the stage or not. But with him, I thought he was my bane, I was wrong… he is my kryptonite. All the confidence were sucked out of me leaving me only with my weaknesses, naked.

“You’re not leaving Costa Leona anytime soon,” he said, marked with finality.

Napaawang ang bibig ko sa gulat at sa mga umaambang salita.

“What do you mean I’m not leaving? I am needed in Manila.”
“We still have to talk about our arrangement,” he said in a business-like tone.

Uminit ang pisngi ko sa sinabi. I know what he means by that. Alam ko na hindi siya nagbibitiw ng salitang hindi niya totohanin pero hindi lang talaga ako makapaniwala.

“I can just go back to Manila and tell my father that we’re in a r-relationship,” I explained simply.

A ghost of a smirk played on his lips. He stepped forward to his bed. Para akong sinisilaban nang umuga ang kama sa pag-up niya. Tinuko niya ang kanyang kamay sa kama para makahilig at makalapit sa akin.

Ayaw kong gumalaw o umilag man lang. But then my eyes betrayed me. It trailed to the sides of the bed, away from him.

“You say that easily when you cannot even contact your family and tell them about what happened.” Mahinahon at napapaos niyang sinabi. “You were randomly blown by the wind from Romblon. Do you have any idea how far that is?”

Hindi ako nakapagsalita. Ngayong sinabi niya at ipinagdiinan niya ang nangyari, realization dawned on me. It was a near-death experience. Hindi ko man naranasan at naramdaman ang rahas ng dagat at hangin habang nasa laot dahil wala akong malay, ngayong iniisip ko na ito, tila napaka imposible.

Umawang ang labi ko sa gustong sabihin. But my words were caught mid air. I couldn’t tell him exactly what happened. And I know any excuse won’t work for him.

He ruffled my curly ends. The roots tingled at his touch. Gusto kong umiyak ng pahisterya. Eury, you were broken as a child and a teenager, and I understand your reaction towards him years ago. Ngunit ngayon, you’ve matured enough to lead yourself here but you’re still that same girl years ago! Damn it!

Nilingon ko siya. Determined to fight whatever I’m feeling again.

“I don’t understand! If you hate me so much because of what I did, why do you have to do this?”

Ang gilid ng kanyang labi ay umangat. Tila may masamang binabalak ang tingin niya. Tila alam niya kung ano talaga ang tunay kong iniisip at mas lalo lang akong nairita sa sarili ko. Ngunit habang tumatagal ay nakikita kong nahalinhinan iyon ng poot.

“Matulog ka na. You need to rest properly.”

Tumayo siya, binalewala ang naging tanong ko. He turned the lights off, living only the dimmed lamp and then he’s gone. Nanatili akong nakatitig sa pintuan ng ilang sandali.

He’s right. I needed the rest properly. Nang humiga ako’y akala ko’y nasa laot parin ako. Umaalon pa ang pakiramdam ko. Parang lumulutang sa karagatan hanggang sa tuluyan nang nakatulog sa pagod.

Hinihipan ng hangin ang puting kurtina ng silid. Matayog na ang araw nang nagising ako kinabukasan. It took me a while to realize where I am. Ilang saglit ko pang pinroseso ang nangyari noong mga nagdaang araw. Ilang saglit ko pang pinilit ang sarili ko na maniwala na totoo nga ang nangyayaring ito.

I woke up past ten in the morning. Ang huni ng ibon galing sa kakahuyang nasa gilid ng bahay ay buhay na buhay parin kahit na halos tanghali na.

Bumangon ako at muling tiningnan ang kama. The white sheets exploded on my side but on the other side, it looks so neat. Hindi siya natulog dito?

I am not surprised, though. Binaba ko ang mga paa ko sa sahig at nakita ang isang de kutsong tsinelas doon. Sinuot ko iyon, hindi sigurado kung para iyon sa akin. But certainly, Vincent is not wearing that kind, right?

Pagkalabas ko ng silid ay dumaan muli ako sa library. Wala na yatang tao roon. Wala akong naririnig na kahit ano. Bumaba ako sa sala at nakita ang pagtingala ni Milo sa akin.

“You’re awake, Ate Ganda!” puna ni Milo nang nakita ako.

Cassandra walked out of the kitchen when she heard Milo’s greeting.

“Good morning, Milo!”
“Tito Vince and his team is out. Sabi ni Mommy, breakfast ka na raw dapat.”

Cassandra beamed at me.

“Pasensya na. Hindi na kita ginising dahil alam kong pagod na pagod ka kahapon. Did you sleep well?”
“Yup. Thank you.”

Lahat ng ipinakitang walang kapintasang kabaitan ng kapatid ni Vincent ay hindi ko maintindihan. She knows what happened years ago, I would understand if she’ll treat me like how her brother treats me. Ngunit imbes ay pinagsisilbihan niya pa ako habang narito ako.

Binaba ko ang kubyertos nang nakapagdesisyon pagkatapos kumain. I am sure I can talk to the manager of the five star hotel. From there, I can use their telephones or any means of communication to contact my Manager and stay there instead habang nag-aantay. Hindi pwedeng ganito. Alam kong may paraang hindi na tumanaw ng utang na loob sa kanila, hindi ko na kailangan pang dagdagan.

“Cassandra, thanks for letting me stay here…” hindi ko na dinagdagan. Alam niya na kung ano ang ibig kong sabihin.
She nodded but didn’t look at me. Abala siya sa pag-aayos ng gamit sa kusina habang ako’y naghuhugas ng pinggan.
“Iniisip kong lumipat muna sa hotel at doon manirahan pansamantala. Ayaw ko nang makaabala pa sa inyo at sa kay Vince.”

Tumigil siya sa ginagawa at nilingon ako. She wasn’t shocked with it. Nagpunas siya ng kamay bago ako hinarap.

“I have my own money, I just don’t have the means to access it ngunit may paraan naman. I want to exhaust my choices instead of staying here and waiting.”
“Antayin mo muna si Vincent bago ka magdesisyon.”

Great! Which will probably mean another painful talk.

“Nag-usap na kami tungkol dito pero hindi niya naman siguro mamasamain kung pipiliin ko iyon. Besides, it will be just a few blocks away from here, I guess.”

Ilang saglit siyang nag-isip bago bumuntong-hininga.

“To tell you honestly, I don’t know why my brother is keeping you here. I don’t know you but based on what I’ve heard…” Hindi niya pinagpatuloy. “Kaya hindi ko maintindihan. I suggest mag-usap kayo ng kapatid ko pero kung gusto mo talagang gawin ito, tingin ko ay wala akong magagawa para pilitin ka.”

Naging mahirap iyon. Lalo na’t ang mga mata ni Milo nang nagsimula na akong maglakad sa dalampasigan patungo sa isang exklusibong hotel sa ‘di kalayuan ay halos nagmamakaawa. Tinapik ko ang kanyang ulo at hinalikan ang kanyang pisngi. He blushed after that.

Kinawayan ko lamang siya nang nakalayo na ako.

“May I use your cellphones or telephones here?” tanong ko sa receptionist ng five star hotel na sikat sa lugar na iyon.

The coral white walls, huge transparent glasses, and expensive gold accents decorated the whole of the hotel. Sa laki ng lamesang pang reception at sa tangkad ay tila isa akong bata na sinusubukang bumili ng candy sa isang tindahan.

“I am Eury Saniel of Astra.”

I cringed at that. I am not used to talking like that. At least not to normal people and to normal situations but I need to use it.

“Naiwan ko ang mga bagahe ko kaya wala rito ang identification card ko, ang credit cards, and debit. Wala akong ibang dala. But if I can contact my manager from here, I’m sure she can provide you all the necessary details for it. I need a place to stay,” paliwanag ko.

Nanatili ang mga mata ng isang chinitang receptionist sa akin. Kunot-noo naman ang isang katabi niya. Nilapitan siya ng isa pa at tinitigan nila akong mabuti.

“I’m sorry, Miss, but…”

May binulong ang bagong lapit na receptionist sa kaharap ko. Her name reads “Esme”.

“I think I’ll have to contact our manager, Miss,” nahihiyang ngiti ng babae.

Tumango ako. I feel like I can settle for anything. If they are going to judge me, I’d understand. Baka iniisip nilang scammer ako o ano.

“Eury? Eury Saniel?” boses galing sa likod ang narinig ko.

When I turned around, napawi ang tipid na ngiting suot ko kani-kanina lamang. Isang grupo ng mga bading na showbiz reporters ang lumapit. The tourists look our way, even the staff of the hotels were a bit intrigued.

“Excuse me…” anito habang nilalagpasan ang mga turistang naroon.

Tatlo sila at kilala ko bilang tabloid reporters. These are the people my manager wpuld definitely ask me to avoid but… hindi atang magandang ideny ang identity ko ngayon lalo na’t halos magmakaawa ako rito sa front desk na makilala.

“Ah… Hmmm…”

Tinanggap ko ang mga kamay nila na agad inilahad sa akin. Hindi pa nga ako nakakapagsalitang muli ay nakuhanan na ako ng picture.

“Now that we’re hear, kumusta? My God! The news about you is filling the headlines of the industry!”

First of all, that’s an exaggeration for sure. Hindi ako ganoon ka sikat kay Zander. Unless if… what is it?

“And have you seen the exclusive interview of Blair? My God, she’s picking a fight!” ang sabi noong may katangkarang bading.

Hindi ko alam kung kanino ako titingin. The curly-haired one, the tallest, or the one sporting a Louis Vuitton Speedy.

Hindi ako makasabay. Hindi ko pa alam kung ano ang mga balita at mas lalong hindi ko alam kung gusto ko bang malaman.

“Aha! You didn’t see her interview, yet? My God! And I’m sure, sorry ha, I know a girl like you from the elite family wouldn’t want to be involved with Zander kaya imposible iyong paratang ni Blair!”

What?

All the blood ran out of my face when I slowly realize what it all means.

“Ano ka ba!” Umirap ang bading na may dalang Louis Vuitton. He took his phone out and started scrolling for whatever it is.
“At iyong Daddy at Mommy mo? They were immediately mobbed by the reporters asking about your opinion! Ang sabi’y you’re in some island at busy ka. You’re here pala?”
“Here, lady,” sabay hila sa braso ko ay ipinakita sa akin ang video ni Blair na nagsasalita, with Boracay on her background.

Simula pa lang ng video, alam ko ang ipinapahiwatig niya.

“Alam ng mga tao na simula pa lang, kami na ni Zander. The fans, the staff, our close friends know that. Even Zander, he’s not denying that Eury always make the first moves and being the gentleman that he is…”

What the fuck?

“I think everyone knows what kind of girl she is so nobody will believe it.”
May hirit pa ang interviewer. “These pictures are recent. Does that mean she’s a third party?”
Tumawa si Blair. “I’m not sure about that. A possible?” Tumawa muli siya at na-cut na ang video.

Nagtarayan ang mga bading sa tabi ko ngunit hindi ko na iyon maproseso. And as if that explosive is not enough, they scrolled down for an ambush interview of my Dad with my Mom behind him, trying to hide from the cameras and looking utterly annoyed. Ang bouncers at security guards sa tabi nila ay halos labagin na ang Human Rights sa pagtataboy sa mga reporters.

“Architect, Architect! Is it true that your daughter is a involved in a third party?”

Umiilag si Daddy sa camera ngunit dahil hindi na siya makalakad sa dami ng mga sumusubok ay napilitan siyang sumagot.

“I’m sure not,” tipid nitong sinabi.

Parang kinurot ang puso ko habang tinitingnang nahihirapan ang aking ama na sagutin ang mga paratang sa akin. Parang kinukurot ang puso ko nang narinig kong ipinagtanggol niya ako, kahit paano, ng ganoon.

“Architect, they said she’s been involved with a lot of men so it is not surprising-”

Tumigil si Daddy. I can see his veins surfaced on his forehead. Tiningnan niyang mabuti ang reporter na nagtanong at nanginginig siyang sumagot.

“My daughter is a respectable woman! I can guarantee everyone that! All these speculations about her isn’t true! I am very, very disappointed, not of her, but of the people around her! That’s all. Now may you please excuse me. My wife is not fond of cameras,” sabi ni Daddy bago naputol ang interview.

“And have you seen Zander’s posts lately?”

Hindi ko na kailangang makita iyon. There is nothing in me but pure anger. Nothing in me but pure pain for my parents who’re trying to clear my name while I am not around.

Ayaw ni Mommy at Daddy kay Zander noong una ngunit natutunan din nila itong gustuhin kalaunan. Maybe they realized that there is just nowhere to go for me but in this industry. No one is good for me but someone who is successful in it. Pero alam ko na sa aming tatlo, they liked my relationships the least.

Now that this news exploded, I know where my father is coming from. All his stereotypes about it came true. And for the first time, I want to hear him say, “I told you so…”

“Miss Saniel,” tawag ni Esme sa front desk.

I absent-mindedly looked at her. She smiled and nodded.

“I received a call from your fiancee. He’s paid for your stay for tonight.”
“Fiancee?” mas gulat pa ang tatlong kasama ko sa sinabi ng receptionist.

Esme smiled shyly at them before finally giving me a room card.

“No need for the details, Ma’am. Architect Hidalgo is a friend of our acting President.”
“Architect Hidalgo!?” the one with a Louis Vuitton exclaimed. “Vince Hidalgo, Eury?”

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

4

Jonaxx on FacebookJonaxx on InstagramJonaxx on Twitter
Jonaxx
Jonaxx
Writer
The Official Website of Jonaxx Stories. She writes romance stories in Tagalog/Filipino, Teen Fiction, Non Teen Fiction including her popular published books like Mapapansin Kaya, Heartless, Every Beast Needs a Beauty and 24 Signs of Summer. All Jonaxx Stories and New Updates are available here..

Comments are closed.