Sands of Time – Kabanata 21

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 21

Kabanata 21 Together “Sayang, hindi ka nanalo,” sabi ko kay Cresia nang nakabalik na ito sa upuan pagkatapos ng mga laro. Nagkibit siya ng balikat. “No big deal. Wala naman akong kahit sinong gusto sa ...

Read More

Sands of Time – Kabanata 20

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 20

Kabanata 20 Communicate My father loved Felicia Riego. My mother loved Hades Riego. Hindi ko na dapat pinagtakhan pa ang pagkakagusto ko sa isang Riego. My father’s way to get her love was very cruel ...

Read More

Sands of Time – Kabanata 19

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 19

Kabanata 19 Justice The news about Costa Leona were all the same. Narinig ko noong bago pa lang ako rito na nag-uusap ang mag-asawang Ledesma tungkol sa pagkamatay sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa larangan ...

Read More

Sands of Time – Kabanata 18

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 18

Kabanata 18 Luck Tumutulo ang luha ko habang naglalakad. Hawak hawak ang magkabilang dulo ng nakataling shawl ni Ma’am Avila, nanginginig pa ang mga kamay ko. Maingay ang kanilang mga taong nadaanan namin. Everyone seemed ...

Read More

Sands of Time – Kabanata 17

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 17

Kabanata 17 Fire “Andito na siya!” deklara ni Lola Brosing habang nagliligpit na kami ng pinagkainan sa tanghalian. Inagahan ko na ang pagpunta kina Ma’am Avila. Naisip ko rin kasing maligo ulit doon para hindi ...

Read More

Sands of Time – Kabanata 16

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 16

Kabanata 16 Time Time is cruel. Now that I think about it all. Now that I look back. Kung kailan ko naramdaman na pinapanigan na ako ng tadhana, siniswerte at binibigyan na ng pag-asa, ‘tsaka ...

Read More

Sands of Time – Kabanata 15

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 15

Kabanata 15 Close Luck has finally struck my life. Iyon lamang ang tangi kong naisip. Pagkauwi ko sa village, pareho lang ang ginawa ko. Nanggamot ng iilang may sakit, sinamba ng ilang minuto, at nagdasal ...

Read More

Sands of Time – Kabanata 14

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 14

Kabanata 14 Peace Paulit-ulit sa aking utak ang nangyari. It's like a movie I keep on repeating. At sa bawat ulit nito, mas lalong lumalakas ang pintig ng aking puso. His hug was very warm. ...

Read More

Sands of Time – Kabanata 13

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 13

Kabanata 13 Promise Marahan at tahimik na tumutulo ang mga luha ko. Pumikit ako. The smell of incense, flames, and heated leaves filled my nose. The croon and slow worship of the villagers were the ...

Read More

Sands of Time – Kabanata 12

March 15, 2018 By In Sands Of Time Comments Off on Sands of Time – Kabanata 12

Kabanata 12 Love “Naku! Pumupunta pala iyong gwapong iyon dito, Ma’am Avila?” si Sharlene, nakikiusyuso na. Kaaalis lang ni Raoul. Naupo ako sa sala kasama ang mga kaklase ko. Si Jeff at si Charlie ay ...

Read More